Eerste Kamer steunt Onderwijsbegroting 2020De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de begroting van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2020. De fracties van PVV, CDA, GL, D66, CU, SGP, OSF, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten steunden de begroting, de fracties van SP, PvdD, PvdA en FVD stemden tegen de begroting. De Kamer stemden ook over drie in het debat ingediende moties; zij werden alle drie verworpen. De Eerste Kamer had maandagavond met de ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gedebatteerd over de moties.

De motie van senator Vos (PvdA) die de regering verzoekt te erkennen dat de huidige loonkloof tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs een belangrijke oorzaak is van het tekort aan leraren in het primair onderwijs, kreeg de steun van de fracties van GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP en OSF. Een meerderheid van PVV, CDA, D66, ChristenUnie, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemde tegen de motie.

De motie van senator Vos (PvdA) die de regering verzoekt bij de onderwijsbegroting een structureel bedrag uit te trekken dat in elk geval voldoende is om de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten, kreeg de steun van de fracties van GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP en OSF. Een meerderheid van PVV, CDA, D66, FVD, VVD, 50PLUS, Fractie-Otten en ChristenUnie steunde de motie niet.

De motie van senator Vendrik (GroenLinks) die de regering vraagt in de volgende regeringsperiode vervolgstappen te zetten om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten en voldoende extra middelen beschikbaar te stellen voor het bestrijden van de werkdruk in het basis- en voortgezet onderwijs, kreeg de steun van de fracties van GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en OSF. Een meerderheid van PVV, CDA, SP, PvdA, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten steunde de motie niet.

Het debat met de ministers Van Engelshoven en Slob richtte zich maandagavond met name op de personeelstekorten in het onderwijs, het gebrek aan structurele middelen, en de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs. Ook kwam de diversiteit in het onderwijs aan bod: het gebrek aan mannelijke leerkrachten in met name het basisonderwijs en het gebrek aan ideologische diversiteit.Deel dit item: