Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Kabinet stuurt lijst met spoedwetsvoorstellen naar Eerste Kamer10 april 2020

De ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) hebben de Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn in een brief laten weten van welke wetsvoorstellen die thans bij de Eerste Kamer in behandeling zijn het kabinet de parlementaire behandeling graag voor de zomer afgerond wil zien. De Eerste Kamervoorzitter had het kabinet hierom in een brief van 24 maart jl. gevraagd met het oog op de beperkende maatregelen die gelden ter bestrijding van het coronavirus. (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Kabinet stuurt lijst met spoedwetsvoorstellen naar Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

De bewindslieden geven in hun brief aan dat het naar het oordeel van het kabinet voor 21 bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen wenselijk is dat deze voor de zomer door de Kamer (plenair) worden behandeld. Zes wetsvoorstellen daarvan zou het kabinet graag zelfs binnen twee maanden afgehandeld zien. Eerste Kamervoorzitter Bruijn heeft de brief naar de Voorzitters van de betreffende vakcommissies gestuurd voor een advies.

De bewindslieden hebben in hun brief een apart overzicht meegestuurd van implementatievoorstellen van Europese regelgeving; zij verzoeken de Kamer ook rekening te houden met dit overzicht vanwege tijdige implementatie.

Ten slotte vragen de bewindslieden bijzondere aandacht voor wetsvoorstellen die nodig zijn om de aanhoudende gevolgen van de aanpak van het coronavirus het hoofd te bieden. Het betreft het wetsvoorstel tijdelijke maatregelen Covid-19 van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het voorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook op andere beleidsterreinen kan wetgeving nodig zijn die met enige voortvarendheid moet worden behandeld.

De Eerste Kamer wil dat het democratische proces zoveel mogelijk doorgang vindt, maar neemt daarbij ook de gezondheidsmaatregelen van het kabinet en de adviezen van het RIVM in acht. Sinds 7 april is het Kamergebouw open op dinsdagen waarop de Kamer plenair vergadert inzake spoedeisende wetsvoorstellen, zij het met het oog op gezondheidsmaatregelen op een aangepaste manier.

Sociale media menu


Deel dit item:
Kabinet stuurt lijst met spoedwetsvoorstellen naar Eerste Kamer
Kabinet stuurt lijst met spoedwetsvoorstellen naar Eerste Kamer