Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.431

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomstenDit voorstel voor een tijdelijke wet heeft tot doel om het, in verband met de de maatschappelijke beperkingen na de uitbraak van het coronavirus, mogelijk te maken voor verhuurders en huurders om een tijdelijke verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst overeen te komen en zo te voorkomen dat huurders op straat komen te staan.

Deze voorgestelde tijdelijke wet biedt verhuurders en huurders voor de periode tot en met 1 juli 2020 een mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst in de zin van 7:271 eerste lid, tweede zin, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, tijdelijk te verlengen met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020.

Indien de maatschappelijke beperkingen na 1 juli 2020 nog voortduren, kan de voorgestelde tijdelijke wet bij algemene maatregel van bestuur worden verlengd. Daarmee wordt het mogelijk om een tweede tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst overeen te komen. Ook wordt het dan mogelijk om huurovereenkomsten die binnen de periode van verlenging eindigen, te verlengen.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 16 april 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 21 april 2020 ingediende motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (EK, D) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, SP, GroenLinks, PvdD, PvdA, SGP, OSF, FVD en 50PLUS stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreekt op 2 juni 2020 het

verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 29 mei 2020 (EK, G) over de uitvoering van deze motie.

De commissie was met de minister in overleg getreden naar aanleiding van de brief van de minister van 20 mei 2020 (EK, F) over huurbeleid in tijden van corona. Met die brief had de minister gereageerd op een brief van de commissie van 13 mei 2020 (EK, E) over de uitvoering van de motie.


Kerngegevens

ingediend

6 april 2020

titel

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2020, met uitzondering van artikel 6, eerste lid.
  • 2. 
    Deze wet vervalt met ingang van 1 september 2020.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten

Sociale media menu