Videoverslagen en papers deskundigenbijeenkomst CETA 12 en 19 meiDe vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) hield dinsdag 12 en dinsdag 19 mei een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA).

De deskundigenbijeenkomst bestond uit twee delen, verdeeld over twee ochtenden, van 09.00 tot 12.00 uur.

De position papers:

Tijdens de deskundigenbijeenkomst traden de Kamerleden in gesprek met experts en belanghebbenden die hun licht lieten schijnen over de diverse aspecten van het CETA-verdrag en vragen van de Kamerleden beantwoordden.

De deskundigenbijeenkomst werd voorgezeten door senator Bastiaan van Apeldoorn, voorzitter van de vaste Kamercommissie BDO.

Programma 12 mei 2020

Blok 1A: Algemeen (60 minuten)

Spreker:

 • 1. 
  Dhr. Phil Hogan, Europees Commissaris voor Handel (video)

Blok 1B: 'Economische gevolgen, voedselkwaliteit en level playing field' (60 minuten)

Sprekers:

 • 1. 
  Sandra Brandenburg, Nederlands-Canadese Kamer van Koophandel
 • 2. 
  Marhijn Visser, VNO-NCW / MKB Nederland
 • 3. 
  Tuur Elzinga, FNV

Blok 1C: 'Economische gevolgen, voedselkwaliteit en level playing field' (60 minuten)

Sprekers:

 • 1. 
  Freek Bersch, Milieudefensie
 • 2. 
  Marc Calon, LTO Nederland
 • 3. 
  Bart Jan Koopman, Evofenedex

-----------------------------

Programma 19 mei 2020

Blok 2A: Algemeen (45 minuten)

Sprekers:

 • 1. 
  H.E. Mevr. Lisa Helfand, Ambassadeur van Canada
 • 2. 
  Stéphane Lambert, Hoofd Handel, Economische Zaken, Wetenschap en Technologie, Canadese Vertegenwoordiging bij de Europese Unie (video)

Blok 2B: Juridische en verdrag-technische aspecten (60 minuten)

Sprekers:

 • 1. 
  Prof. dr. Marco Bronckers, Hoogleraar WTO- en EU-recht, Universiteit Leiden (video)
 • 2. 
  Dr. Wybe Douma, juridisch expert, EU Legal - Centre for European and International Law
 • 3. 
  Prof. Dr. Freya Baetens, Hoogleraar Internationaal Publiekrecht, Universiteit Oslo

Blok 2C: Geschillenbeslechting (Investment Court System) (75 minuten)

Sprekers:

 • 1. 
  Prof. mr. Henri de Waele, Hoogleraar Internationaal en Europees Recht, Radboud Universiteit Nijmegen.
 • 2. 
  Prof. dr. Ramses Wessel, hoogleraar Europees Recht, Rijksuniversiteit Groningen
 • 3. 
  Dr. Laurens Ankersmit, universitair docent Europees Recht, Universiteit van Amsterdam
 • 4. 
  Prof. dr. Ewald Engelen, hoogleraar Financiële Geografie, Universiteit van Amsterdam

Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van de tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Canada anderzijds gesloten Brede Economische Handelsovereenkomst (Comprehensive and Economic Trade Agreement; CETA).

CETA is het meest veelomvattende en ambitieuze handelsakkoord uit de geschiedenis van de Europese Unie. Het verdrag moet handelsbelemmeringen wegnemen, zoals non-tarifaire belemmeringen en douanerechten op 98% van producten en op alle industriële goederen. Ook voorziet het in het vaststellen van oorsprongsregels, versterking van de toegang tot de dienstensectoren, en het openstellen van de markt voor aanbestedingen. Verder ziet het verdrag op de bescherming van intellectueel eigendom. Daarnaast zijn afspraken opgenomen over duurzaamheid, transparantie, samenwerking op regelgevingsgebied en wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties. CETA regelt naast handel ook investeringsbescherming.

Met het wetsvoorstel is de Nederlandse procedure aangevangen. De goedkeuringswet beperkt de goedkeuring overigens tot het in Europa gelegen deel van Nederland.

Het verdrag is op 30 oktober 2016 in Brussel ondertekend door de verdragspartijen, gelijktijdig met het 'Gezamenlijk uitleggingsinstrument betreffende de brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten'

(Trb. 2017, 13PDF-document).

Zie ook: Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Deel dit item: