Informeel digitaal Interparlementair KoninkrijksoverlegOp 10 en 11 juni 2020 vindt het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaats. Vanwege de coronamaatregelen zal het overleg worden ingekort en grotendeels bestaan uit informele gesprekken via een digitaal videoplatform. Gedurende dit digitale IPKO spreken delegaties van de Staten van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten onder het voorzitterschap van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Jan Paternotte, met leden van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal over thema's die alle landen van het Koninkrijk raken.

Agenda informeel overleg

Het centrale thema voor dit IPKO is de Covid-19-pandemie en de effecten hiervan in de verschillende landen van het Koninkrijk.

Allereerst zal in een openbaar plenair gedeelte een presentatie worden gegeven over de recente ontwikkelingen per land. Namens Nederland zal de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, Paul Rosenmöller, kort ingaan op de maatregelen die Nederland heeft moeten nemen ter bestrijding van het Covid-19-virus en de effecten daarvan binnen Nederland.

Na het plenaire gedeelte zal in besloten deelgroepen gesproken worden over de maatregelen per land, best practices, de samenwerking in Koninkrijksverband tot nu toe en over de mogelijkheden tot verdere samenwerking.

In drie afzonderlijke discussies zal de focus gericht zijn op de afgelopen maanden, het korte-termijn-perspectief en de situatie op de (middel)lange termijn. Voor donderdag aan het einde van de middag is voorzien in een openbare plenaire afsluiting van het informele digitale Interparlementair Koninkrijksoverleg, met een terugkoppeling uit de werkgroepen.

Live volgen

De plenaire beraadslagingen tussen de delegaties zijn openbaar en vinden plaats in de Tilanuskamer in de Tweede Kamer.

Op de onderstaande momenten kunt u de overleggen volgen via de livestream:

  • Woensdag 10 juni van 15.00- 16.30 uur
  • Donderdag 11 juni van 17.10 - 18.00 uur

Deel dit item: