Kamer roept op tot uitvoering motie tijdelijke huurstopDe Eerste Kamer heeft dinsdag 9 juni een motie aangenomen die een dringend beroep doet op de regering om alsnog de aangenomen motie-Kox c.s. uit te voeren door, op enigerlei wijze, een tijdelijke huurstop mogelijk te maken, of de Kamer mee te delen dat de regering het dictum van de motie niet wil uitvoeren. De fracties van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor, de fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en Fractie-Otten stemden tegen.

Senator Kox interpelleert minister BZK over tijdelijke huurstop op 2 juni 2019
Grotere versie foto

Senator Kox (SP) interpelleerde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een week eerder, op dinsdag 2 juni, over het niet uitvoeren van een motie voor een tijdelijke huurstop. Hij betoogde dat een generieke regeling waartoe de motie oproept toepasselijk omdat veel Nederlanders financieel getroffen worden door de coronacrisis. De aangenomen motie biedt mensen ademruimte, aldus Kox. Hij vroeg de minister daarom of zij kon toezeggen dat ze gehoor geeft aan de motie van de Eerste Kamer.

Ollongren zei in september met een samenhangend pakket te komen waarin ze ook hieraan tegemoet wil komen door zoveel mogelijk proberen mensen te helpen, via de huur maar ook via de koopkracht. Ook zegde de minister toe een brief aan de Kamer te sturen waarin zij ingaat op de door haar ingezette stapsgewijze werkwijze in relatie tot de uitvoering van de motie voor een tijdelijke huurstop. Deze brief ontving de Kamer op vrijdag 5 juni jl.

Minister Ollongren antwoordde verder dat een generieke maatregel niet doeltreffend is. Ze lichtte toe dat ze voor een stapsgewijze aanpak heeft gekozen en die wil monitoren. In augustus moet dan worden gekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo'n stapsgewijze aanpak kost tijd, aldus de minister.

Dit antwoord was onvoldoende voor Kox en daarom diende hij een nieuwe motie in waarover 9 juni is gestemd, waarin hij een dringend beroep doet op de regering om alsnog de aangenomen motie-Kox c.s. uit te voeren door, op enigerlei wijze, een tijdelijke huurstop mogelijk te maken, of de Kamer mee te delen dat de regering het dictum van de motie niet wil uitvoeren.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Senator Kox interpelleert minister BZK over tijdelijke huurstop op 2 juni 2019
Afbeelding 1 - Senator Kox interpelleert minister BZK over tijdelijke huurstop op 2 juni 2019