35.431, D

Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sectorIn deze motie wordt in verband met de coronacrisis de regering verzocht als noodmaatregel een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor zowel de sociale sector als de vrije sector.Kerngegevens

nummer 35.431, D
ingediend 21 april 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, SP, GroenLinks, PvdD, PvdA, SGP, OSF, FVD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
F.J.M. Crone (PvdA)
G. Gerbrandy (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamer had op 16 juni 2020 ingestemd met het verzoek van het Lid Kox om op dezelfde dag een derde termijn te houden van zijn interpellatie van 2 juni 2020 over de uitvoering van deze motie. Tijdens deze derde termijn werd de motie-Kox (SP) c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop (EK 35.431, K). De Eerste Kamer heeft die motie op 23 juni 2020 na een hoofdelijke stemming aangenomen (voor: 39 Leden (PvdA, SP, PVV, FVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdD en OSF), tegen: 36 Leden (ChristenUnie, D66, VVD, CDA, SGP en Fractie-Otten)).

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) besprak op 8 september 2020 de brief van de minister van 29 juni 2020 (EK, L) met haar reactie op deze motie.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) nam op 16 juni 2020 de brief van de minister van BZK van 12 juni 2020 (EK 35.431, J) over de uitvoering van de onderhavige motie en de brief van 5 juni 2020 (EK 35.431, I) over generieke en specifieke maatregelen voor betaalbaar huren voor kennisgeving aan.

Het Lid Kox had op 2 juni 2020 van de Kamer verlof gekregen voor het houden van een interpellatie over de uitvoering van deze motie. De interpellant had vooraf interpellatievragen aangeboden. De interpellatie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vond ook op 2 juni 2020 plaats. Tijdens deze interpellatie werd de motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (EK 35.431, H) ingediend. Deze motie werd op 9 juni 2020 aangenomen.

De commissie had op 2 juni 2020 kennisgenomen van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 29 mei 2020 (EK 35.431, G) over deze motie

De commissie was met de minister in overleg getreden naar aanleiding van de brief van de minister van 20 mei 2020 (EK 35.431, F) over huurbeleid in tijden van corona. Met die brief had de minister gereageerd op een brief van de commissie van 13 mei 2020 (EK 35.431, E) over de uitvoering van de motie.Uitvoering