Wetsvoorstel Goedkeuring verdrag met de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking van defensieaangelegenheden als hamerstuk afgedaan en overig nieuws