Deskundigenbijeenkomst Wet vliegbelasting 6 oktober2 oktober 2020

De vaste commissie voor Financiën organiseert op dinsdag 6 oktober 2020 een openbare digitale deskundigenbijeenkomst over de Wet vliegbelasting.

Plenaire zaal Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Aanleiding voor de bijeenkomst is het SEO/Districon-onderzoeksrapport naar de effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector. Dit rapport wordt door de commissie betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Tijdens de bijeenkomst geven deskundigen een inleiding waarna ruimte is voor gedachtewisseling met de leden van de commissie.

De deskundigenbijeenkomst wordt voorgezeten door senator Paul Frentrop, voorzitter van de vaste Kamercommissie Financiën.

De bijeenkomst wordt live gestreamd via de website van de Eerste Kamer.

Programma 6 oktober

14.30 - 15.00 uur - Inleidingen

Sprekers:

Stefan Grebe (CE Delft)

Jos Roeven (Maastricht Aachen Airport)

Pieter Elbers (KLM)

Steven Lak (Logistieke Alliantie)

Walter Manshanden (Netherlands Economic Observatory)

Thijs Boonekamp (SEO Economisch Onderzoek)

15.00 - 16.00 uur - vraag en antwoordronde voor de leden

Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Vliegbelasting wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag en voert een vliegbelasting in. De voorgestelde vliegbelasting betreft een belasting per vertrekkende passagier (een vliegticketbelasting) waarbij de transferpassagier is uitgesloten en een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse. Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven is de beoogde budgettaire opbrengst van een vliegbelasting, € 200 miljoen, zoals afgesproken in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.

Met fiscaal vergroeningsbeleid wil het kabinet-Rutte III ervoor zorgen dat burgers en bedrijven meer betalen voor vervuilende keuzes. Ook het invoeren van een vliegbelasting draagt volgens het kabinet bij aan fiscale vergroening. Momenteel wordt het internationale vliegverkeer niet belast met brandstofaccijns, en wordt geen btw geheven. Andere vormen van vervoer, zoals het wegverkeer, worden wel belast met btw en accijns. De concurrentiepositie van het vliegtuig ten opzichte van de trein en de bus wordt hierdoor versterkt. Zo is in de praktijk een vliegticket vaak in verhouding veel goedkoper dan een internationaal treinkaartje. Dit is een belangrijke overweging voor het introduceren van een vliegbelasting. Een vliegbelasting zorgt er daarnaast voor dat de maatschappelijke kosten beter worden meegenomen in de prijzen van het vliegverkeer. Consumenten en bedrijven worden hierdoor bewuster van de maatschappelijke kosten van de vervuiling die met vliegen samenhangt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Deel dit item:
Plenaire zaal Eerste Kamer
Plenaire zaal Eerste Kamer