Eerste Kamer werkt met digitale intekenlijstEerste Kamerleden hebben dinsdag voor het eerst gebruikgemaakt van de mogelijkheid om digitaal - vanaf een andere locatie dan het Eerste Kamergebouw- voor de plenaire vergadering in te tekenen. De Kamer stemde vorige week in met een Tijdelijke regeling digitaal quorum, waardoor dit digitaal intekenen tot 1 januari 2021 mogelijk is. Op die manier draagt de Eerste Kamer in verband met corona bij aan het tegengaan van reisbewegingen en aan de veiligheid van senatoren, medewerkers van de Griffie en ministers en hun ondersteuning.

Eerste Kamer werkt met digitale intekenlijst
Grotere versie foto

Zeventien van de 75 senatoren maakten dinsdag gebruik van de nieuwe mogelijkheid van digitale aanmelding via een speciaal ontwikkelde procedure. De overige senatoren die nodig waren voor het quorum van 38 Leden tekenden conform de oude procedure in het Eerste Kamergebouw fysiek in. Vanaf 09.30 uur vinden vandaag in de Eerste Kamer de Algemene Europese Beschouwingen plaats.

Brede steun in Kamer voor digitaal quorum tijdens corona

De Tijdelijke regeling digitaal quorum is ingevoerd op voorstel van senator Tiny Kox (SP). Zijn fractie en elf andere fracties steunden het voorstel; alleen de fracties van de PVV en de fractie-Otten stemden tegen.

De Tijdelijke regeling maakt het ook mogelijk dat senatoren die zich digitaal hebben aangemeld - en het debat dus elders volgen - digitaal stemming aanvragen zolang het debat duurt. Stemmingen vinden ook met de nieuwe procedure nog langs de gewone weg plaats, dus fysiek.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn over de nieuwe tijdelijke regeling: "Hiermee bieden we maatwerk aan de leden en voorkomen we onnodige reisbewegingen terwijl ons werk in volle omvang kan doorgaan."

Werk in Eerste Kamer gaat gewoon door

De Eerste Kamer vergadert sinds het uitbreken van corona gewoon door. De plenaire vergadering vindt sinds dinsdag 12 mei 2020 fysiek plaats in de Ridderzaal, commissievergaderingen vinden vrijwel uitsluitend langs digitale weg plaats. De wekelijkse vergaderingen van de veertien fracties vinden ook (deels) langs digitale weg plaats.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 heeft de Eerste Kamer 23 plenaire vergaderingen gehouden, grotendeels in de tijdelijke locatie in de Ridderzaal. In dezelfde periode vonden - grotendeels langs digitale weg - 316 commissievergaderingen plaats.

Advies Raad van State

De Tijdelijke regeling houdt rekening met de voorlichting die de Afdeling advisering van de Raad van State in april 2020 op verzoek van de Eerste Kamer heeft uitgebracht over haar functioneren in crisistijd. De afdeling Advisering concludeerde destijds dat in de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis het digitaal intekenen in de plenaire vergadering niet strijd is met de Grondwet.

De regeling knoopt ook aan bij de door de Kamer aanvaarde Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Eerste Kamer werkt met digitale intekenlijst
Afbeelding 1 - Eerste Kamer werkt met digitale intekenlijst