Rapport over integriteit aangeboden aan KamervoorzitterDe Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, heeft dinsdag uit handen van directeur Lousewies van der Laan het eerste exemplaar in ontvangst genomen van het rapport 'Integriteit onder nieuw toezicht; Nationaal rapport 2020' van Transparency International Nederland. Het rapport geeft inzicht in hoe de Tweede Kamer en de Eerste Kamer omgaan met integriteit en hoe zij daarover publiekelijk verslag doen. Tevens wordt een aantal aanbevelingen gedaan.

Transparency International heeft onder meer gekeken naar het register voor nevenfuncties, het geschenkenregister en het register voor buitenlandse reizen op uitnodiging en voor rekening van derden. Volgens het rapport is de huidige regelgeving te vrijblijvend en zijn de registers nog niet helemaal compleet en nauwkeurig. Transparency International roept onder meer op tot effectief toezicht op complete registratie door Eerste Kamerleden en een onafhankelijke toezichthouder voor integriteit van Kamerleden.

Eerste Kamervoorzitter Bruijn zei in een reactie dat de Eerste Kamer sinds de zomer van 2019 een afzonderlijke Gedragscode integriteitPDF-document heeft. De nieuwe gedragscode bevat naast een aantal nieuwe en aangescherpte bepalingen tevens instrumenten voor naleving en interpretatie van de gedragscode. Tevens beschikt de Eerste Kamer sinds 17 december 2019 over een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de Leden.

Bruijn zei in zijn reactie verder dat de afgelopen tijd veel vorderingen zijn gemaakt inzake het compleet maken van de registraties, onder meer met betrekking tot functies naast het Kamerlidmaatschap, goed bij te houden om inderdaad te zorgen voor een complete registratie. Het toezicht op de naleving van de gedragscode is neergelegd bij de Huishoudelijke Commissie - het dagelijks bestuur - van de Eerste Kamer. De suggestie van Transparency International om Kamerleden - naast de eed of belofte die zij bij hun aantreden afleggen - apart de Gedragscode integriteit te laten onderschrijven noemde Bruijn interessant, maar primair een zaak van de politieke partijen.


Deel dit item: