Kamer benoemt externe vertrouwenspersoonDe Eerste Kamer heeft dinsdag drs. Carla Verwoerd benoemd als externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon van de Eerste Kamer. Haar voordracht werd zonder stemming aanvaard door de plenaire vergadering. De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar. Zij wordt de eerste externe vertrouwenspersoon van de Eerste Kamer. Zij zal fungeren als aanspreekpunt en sparringpartner voor Eerste Kamerleden in integriteitskwesties. Ook wordt de vertrouwenspersoon betrokken bij de evaluatie van de onlangs aanvaarde Gedragscode integriteit van de Kamer en bij periodieke sessies over dit onderwerp in de Kamer.

Carla Verwoerd heeft ruime ervaring op het terrein van integriteitskwesties. Zo was zij onder meer Hoofd Bureau Integriteit en Veiligheid bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, kwartiermaker bij de Centrale Organisatie Integriteit voor alle krijgsmachtsonderdelen, Projectleider en vertrouwenspersoon Morele Integriteit voor de Inlichtingendienst. Zij was tevens in Brussel stafadviseur ontwikkeling en implementatie gedragscode NAVO-landen. Daarnaast werkt Verwoerd onder meer als mediator en toezichthouder.

De aanstelling van een externe vertrouwenspersoon vloeit voort uit het rapport dat de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit dinsdag 16 april 2019 presenteerde. Onderdeel daarvan was een voorstel voor een gemeenschappelijke Gedragscode integriteit voor Eerste Kamerleden. Het Reglement van Orde van de Eerste Kamer kende weliswaar al een aantal bepalingen over integriteit maar het onderwerp werd voor het overige overgelaten aan de afzonderlijke fracties. De nieuwe gedragscode bevat naast een aantal nieuwe en aangescherpte bepalingen tevens instrumenten voor naleving en interpretatie van de gedragscode. De Eerste Kamer stemde op 21 mei 2019 met algemene stemmen in met het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde en de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer.


Deel dit item: