Dinsdag debatteerde de Eerste Kamer met minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie over de begroting van het ministerie van Defensie. Aan het einde van het debat is de begrotingsstaat aanvaard. Een motie die was ingediend door senator Beukering is verworpen. Alleen de fracties van SGP, FVD, Fractie-Otten en Fractie-Van Pareren stemden voor.

Defensie

Senator Beukering (Fractie-Van Pareren) miste een gevoel van urgentie in de begroting van het ministerie van Defensie. Volgens hem lost de defensiebegroting bestaande problemen, zoals 9000 vacatures voor militairen, niet op, maar worden deze doorgeschoven naar het volgende kabinet. Beukering zei dat je organisaties als Defensie snel kunt afbreken door te bezuinigen, maar dat het veel tijf, energie en geld kost om ze weer op te bouwen. Ook wees hij op de NAVO waar Nederland achterblijft bij de beloofde 2% van het BNP voor defensie. Volgens Beukering 'parasiteert' Nederland op andere NAVO-landen.

Tot slot maakte hij zich zorgen over de boete van de Belastingdienst voor Defensie, als gevolg van de Regeling Vroegtijdige Uittreding (RVU). Op dat punt diende hij een motie in de regering verzoekt de door Defensie te betalen boete ingevolge Regeling Vroegtijdige Uittreding (RVU-boete) onmiddellijk in te trekken en de reeds door Defensie tot op heden betaalde boetes te restitueren en dit geld ten goede te laten komen aan het personeel van defensie (o.a. bezoldigingsstelsel, arbeidsvoorwaarden, legering ruimtes, kantines etc.). De motie werd ontraden door staatssecretaris Visser en later door de Kamer verworpen.

Minister Bijleveld antwoordde dat op basis van 5,5 miljard euro de Defensienota is opgesteld waarin alles is uitgewerkt wat in het regeerakkoord stond. Van meet af aan hebben zij en Visser gezegd dat dat niet genoeg geld was, aldus de minister. Vervolgens hebben ze een lange termijn defensievisie gemaakt. Daarin staat dat de Defensieorganisatie moet wijzigen. Dat is niet doorschuiven naar een volgende regering. Wij werken daar ook al aan, aldus Bijleveld. De minister was het met Beukering eens dat Nederland moet voldoen aan de 2%-norm voor de NAVO.

Staatssecretaris Visser zei dat 1,5 miljard structureel erbij per jaar effect heeft gehad. Volgens haar kan er inderdaad altijd mee. Ze wees erop dat personeelszorg meer is dan alleen arbeidsvoorwaarden, maar dat het bijvoorbeeld ook gaat om het creëren van goede arbeidsomstandigheden. Over de RVU-boete zei Visser dat ze een commissie heeftingesteld die voor maart 2021 met advies komt. Vissers insteek is in ieder geval dat daarin iets moet veranderen.


Deel dit item: