Eerste Kamer verlengt digitaal quorumDe Eerste Kamer heeft de regeling die het voor Kamerleden mogelijk maakt om digitaal - vanaf een andere locatie dan het Eerste Kamergebouw- in te tekenen voor de plenaire vergadering verlengd tot uiterlijk 1 maart 2021. Alleen de PVV vroeg aantekening bij de stemming op dinsdag 15 december over de verlenging.

Eerste Kamer in Ridderzaal bijeen op 15 december 2020
Grotere versie foto

De Tijdelijke regeling digitaal quorum werd op 29 oktober 2020 ingevoerd en gold aanvankelijk tot 1 januari 2021. De regeling is ingesteld als gevolg van de coronapandemie en heeft als doel het aantal reisbewegingen te beperken en daarmee bij te dragen aan de veiligheid van senatoren, medewerkers van de Griffie en ministers en hun ondersteuning.

De Tijdelijke regeling digitaal quorum is ingevoerd op voorstel van senator Tiny Kox (SP). Bij de stemming op dinsdag 27 oktober 2020 over de aanvankelijke invoering steunden alle fracties in de Kamer, met uitzondering van de PVV en de fractie-Otten steunden, het voorstel.

De Tijdelijke regeling houdt rekening met de voorlichting die de Afdeling advisering van de Raad van State in april 2020 op verzoek van de Eerste Kamer heeft uitgebracht over haar functioneren in crisistijd. De afdeling Advisering concludeerde destijds dat in de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis het digitaal intekenen in de plenaire vergadering niet strijd is met de Grondwet.

De regeling knoopt ook aan bij de door de Kamer aanvaarde Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Eerste Kamer vergadert sinds het uitbreken van corona gewoon door. De plenaire vergadering vindt sinds dinsdag 12 mei 2020 fysiek plaats in de Ridderzaal, commissievergaderingen vinden vrijwel uitsluitend langs digitale weg plaats. De wekelijkse vergaderingen van de vijftien fracties vinden ook (deels) langs digitale weg plaats. De Eerste Kamer heeft in geheel 2020 40 plenaire vergaderingen en ruim 550 commissievergaderingen gehouden.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Eerste Kamer in Ridderzaal bijeen op 15 december 2020
Afbeelding 1 - Eerste Kamer in Ridderzaal bijeen op 15 december 2020