Voorstel Voortduringswet artikel 8 Wbbbg ingetrokkenMinister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft het wetsvoorstel Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg) - waarop de avondklok eerst was gebaseerd - bij brief van 22 februari 2021 ingetrokken.

Minister Grapperhaus
Grotere versie foto

Met de inwerkingtreding op 22 februari van de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 en het koninklijk besluit tot buitenwerkingstelling van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wbbbg komt de noodzaak aan voortzetting van de behandeling door de Eerste Kamer van de Voortduringswet artikel 8 Wbbbg te vervallen, aldus minister Grapperhaus in de brief.

De Eerste Kamer stemde vrijdag 19 februari na een debat met Grapperhaus in met de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19, beter bekend als de Spoedwet avondklok. De minister achtte toen al de kans groot dat de voortduringswet niet meer aan de orde zou zijn als de tijdelijke wet in werking kon treden na instemming van de Eerste Kamer.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Minister Grapperhaus
Afbeelding 1 - Minister Grapperhaus