Drie senatoren vertrokken naar Tweede KamerDe Eerste Kamer heeft dinsdag 30 maart afscheid genomen van de senatoren Mirjam Bikker (ChristenUnie), Nicki Pouw-Verweij (Fractie-Nanninga) en Christine Teunissen (Partij voor de Dieren). Zij worden woensdag voor hun partij beëdigd als lid van de Tweede Kamer.

Mirjam Bikker (38) was sinds 9 juni 2015, met een korte onderbreking vanwege zwangerschapsverlof, lid van de Eerste Kamer. Zij was bij haar aantreden met 33 jaar één van de jongste Eerste Kamerleden. Sinds 11 juni 2019 was zij fractievoorzitter. Nicki Pouw-Verweij (29) was sinds 11 juni 2019, met een korte onderbreking vanwege zwangerschapsverlof, lid van de Eerste Kamer. Zij was bij haar aantreden met 28 jaar het jongste Eerste Kamerlid. Christine Teunissen (35) was sinds 9 juni 2015, met een korte onderbreking toen zij in de Tweede Kamer Marianne Thieme verving, lid van de Eerste Kamer. Zij was bij haar aantreden met 29 jaar het jongste Eerste Kamerlid. Het jongste Eerste Kamerlid ooit is nog steeds Driek van Vugt, die 19 jaar was bij zijn aantreden op 8 juni 1999.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn ging in zijn speech ook in op de Eerste Kamer als kweekvijver van jong politiek talent: "De Eerste Kamer is kennelijk een gewaardeerde kweekvijver of opstap naar andere functies in de politiek of het openbaar bestuur. Het is op zich goed om te zien dat de leden van de Eerste Kamer brede waardering genieten."

Dit draagt volgens Bruijn ook bij aan een ander beeld van de Eerste Kamer. "Mensen die de Eerste Kamer vooral ook zien als een gezelschap van oudere - en in mijn geval ook kalende - heren en dames, hebben dus niet altijd gelijk. De Eerste Kamer is inmiddels geregeld ook een kweekvijver van jong politiek talent; ik hoop van harte dat de partijen bij de kandidaatstelling voor de nieuwe Eerste Kamer in 2023 deze trend zullen vasthouden," aldus de Kamervoorzitter.

Jan Anthonie Bruijn refereerde er in zijn speech ook aan dat het vertrek juist drie vrouwelijke Kamerleden betreft: "Dat wij vandaag drie vrouwelijke senatoren uitzwaaien moge toeval zijn, in ieder geval leveren wij als Eerste Kamer zo wel een bijdrage aan het stijgend aantal vrouwen in de Tweede Kamer."

Tussentijds vertrek uit deze Kamer is overigens geen nieuw verschijnsel, zo gaf Eerste Kamervoorzitter ook aan; het is van alle tijden. "Zo leverde dit huis in de zittingsperiode 2015-2019 onder meer de minister van Financiën, de vicepresident van de Raad van State, diverse staatsraden, een burgemeester en een gedeputeerde," aldus Bruijn. Dat geldt ook voor het instituut Eerste Kamer, want omgekeerd maken voormalige leden van de Tweede Kamer geregeld de overstap naar de Senaat. In acht van de huidige vijftien fracties in dit huis zitten wel één of meerdere personen die hun sporen mede in de Tweede Kamer hebben verdiend.


Deel dit item: