Oud-senator De Jager (VVD) herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 15 juni stilgestaan bij het overlijden op 18 mei jongstleden op 82-jarige leeftijd van oud-senator Ad de Jager. Hij was lid van de Eerste Kamer van 13 juni 1995 tot 8 juni 1999 en van 11 april 2000 tot 10 juni 2003 voor de VVD. Hij was in de Eerste Kamer onderwijswoordvoerder namens zijn fractie en hield zich daarnaast bezig met volkshuisvesting en Antilliaanse en Arubaanse zaken.

Ad de Jager werkte vanaf 1963 als docent elektrotechniek in het lager beroepsonderwijs en het middelbaar technisch onderwijs. Ook was hij docent aan de lerarenopleiding in Goes. Nadat hij tien jaar als docent actief was geweest, werd hij in 1973 inspecteur voortgezet onderwijs. Van hoofdinspecteur werd hij vervolgens in 1986 directeur-generaal Diensten en Inspectie op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Ook was De Jager adviseur van de Nederlandse regering op het gebied van onderwijsvernieuwing op de Nederlandse Antillen en Aruba. Zijn laatste professionele functie was als directeur van het ROI, het opleidingsinstituut van de Rijksoverheid.

Naast zijn politieke en professionele carrière was De Jager enkele jaren maatschappelijk actief als onderwijsdeskundige Nederlandse Antillen en Aruba, onderwijsadviseur Suriname, bestuurslid van de defensiescholen in het buitenland en voorzitter van de commissie Spreiding van Opleidingen Agrarische Opleidingscentra.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn: "Ad de Jager werd in de Eerste Kamer gewaardeerd als onderwijsdeskundige en als kenner van de verhoudingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden."


Deel dit item: