Eerste Kamer stemt voor maatregel tegen vogelsterfte door windturbinesDe Eerste Kamer wil dat windturbines op zee voortaan ten minste één zwart rotorblad krijgen om vogelsterfte tegen te gaan. De Kamer nam dinsdag unaniem een motie van die strekking aan van senator Berkhout (Fractie-Nanninga). Het kabinet moet bij het aanbesteden van windmolenparken op zee alleen in zee gaan met bedrijven die per windturbine ten minste één rotorblad zwart kleuren, aldus de Eerste Kamer. Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius (Klimaat en Energie) had de motie in het debat ontraden.

Het wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee werd dinsdag door de Eerste Kamer aangenomen. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66, PvdD en CU stemden voor; de fracties van FvD, PVV en Fractie-Otten stemden tegen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet windenergie op zee voor het ondersteunen van de opgave in het kader van de klimaatdoelstellingen om windenergie op zee te realiseren. De procedures voor de vergunningverlening worden uitgebreid en aangepast omdat windenergie op zee steeds minder of geen subsidie meer nodig heeft.

De motie van senator Dessing (FVD) werd op verzoek van de indiener aangehouden. Deze motie verzoekt de regering om het subsidiëren van het aan land brengen van op zee geproduceerde groene waterstof, waarmee alsnog indirect subsidie wordt verleend aan de groene waterstofsector, te voorkomen.Deel dit item: