35.092

Ondersteunen opgave windenergie op zeeDit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet windenergie op zee voor het ondersteunen van de opgave voor windenergie op zee.

De procedures voor de vergunningverlening worden uitgebreid en aangepast om om te gaan met de situatie dat windenergie op zee steeds minder of geen subsidie meer nodig heeft. Het vastleggen van de nieuwe bevoegdheidsverdeling van de ministers wordt vastgelegd evenals het voor de verdere toekomst geschikt maken van de wet voor andere energiedragers dan elektriciteit. Daarnaast wordt de procedure voor de vergunningverlening via de vergelijkende toets verbeterd en wordt voorzien in de mogelijkheid om de vergunning te veilen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: Krol, PVV en FVD.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 20 april 2021 het nader voorlopig verslag (EK, D) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord.


Kerngegevens

ingediend

26 november 2018

titel

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten