Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 27 t/m 30 septemberVan dinsdag 27 september tot en met vrijdag 30 september 2022 vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaats. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van de Staten-Generaal onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Mariëlle Paul (VVD), over thema's die de landen van het Koninkrijk gezamenlijk raken. De onderwerpen in dit IPKO zijn het ongevraagde advies van de Raad van State van het Koninkrijk over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht, consensusrijkswetten, een voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen, samenwerking binnen het Koninkrijk en democratisch deficit, en kolonialisme en slavernijverleden.


Agenda

Het overleg start op dinsdag 27 september met een openingsbijeenkomst in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Hier zullen de leiders van de Caribische Statendelegaties en de leider van de Staten-Generaaldelegatie, Paul Rosenmöller (GroenLinks), een presentatie verzorgen over de recente ontwikkelingen in de vier landen.

In de middag zal de vergadering worden voortgezet in de Tweede Kamer met als agendapunten het ongevraagd advies van de Raad van State van het Koninkrijk en het onderwerp consensusrijkswetten.

Op woensdag 28 september staat een presentatie gepland door de Caribische Statendelegaties van een nieuw voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen. Na die presentatie staan de onderwerpen samenwerking binnen het Koninkrijk en democratisch deficit, alsmede kolonialisme en slavernijverleden geagendeerd.

Het IPKO zal op donderdag werkbezoeken afleggen aan de Floriade en de Boerderij van de toekomst (WUR) rondom het thema voedselveiligheid en duurzaamheid.

Het interparlementair overleg eindigt op vrijdag 30 september met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de vier delegaties.


Live volgen

De openbare bijeenkomst in de Eerste Kamer - op dinsdag 27 september 10.00-12.00 uur - is via de livestream te volgen.

De beraadslagingen die in de Tweede Kamer plaatsvinden, zijn te volgen via de livestream van de Tweede Kamer. Het gaat om de volgende tijdstippen:

  • Dinsdag 27 september 14.00-15.30 en 16.45-17.00 uur
  • Woensdag 28 september 10.00-12.30 en 14.00-14.45 uur
  • Vrijdag 30 september 10.45-11.45 en 14.00-15.00 uur

Deel dit item: