Mondeling overleg stikstof, PAS en rechtsbescherming verschoven naar 18 april a.s.Update 21/3: Het mondeling overleg dat gepland stond voor 21 maart is verschoven naar dinsdag 18 april a.s. Dan kan ook minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig zijn.

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) zouden op dinsdag 21 maart 2023 van 16.30 uur tot 17.45 uur een mondeling overleg voeren met minister Van der Wal voor Stikstof en Natuur en minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

De afgelopen jaren hebben diverse fracties in de Eerste Kamer geprobeerd helderheid te krijgen over de rechtsbescherming van en de rechtsgelijkheid tussen verschillende belanghebbenden bij de complexe bestuurlijke dynamiek die is ontstaan na de PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De vragen van de commissieledengingen in het bijzonder om de samenhang tussen de stikstof- en milieumaatregelen en de ruimtelijk-economische ontwikkeling en de gezondheid van burgers.

Ondanks de vele pogingen achten de leden de reacties op diverse gestelde vragen nog niet bevredigend. Op 14 februari 2023 hebben de leden van de commissie EZK/LNV daarom ingestemd met een mondeling overleg hierover met minister Van der Wal en minister Weerwind.

De leden zijn benieuwd hoe de regering haar handelen juridisch en rechtsstatelijk onderbouwt en hoe zij daarbij de rechtsbescherming van verschillende belangen juridisch weegt. Het gaat dan niet alleen om economische en politiek-bestuurlijke aspecten, maar ook om met name rechtsstatelijke aspecten.


Deel dit item: