Nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerdTijdens de plenaire vergadering van dinsdag 13 juni 2023 is de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. Dat gebeurde door het afleggen van de eed of de gelofte door 73 Kamerleden. Twee benoemde Kamerleden waren afwezig, zij worden op een later moment geïnstalleerd.


Twee nieuwe fracties

Onder de 75 Kamerleden zijn 39 nieuwe leden en twee nieuwe fracties; BBB en Volt. JA21 is in naam nieuw, maar was als Fractie-Nanninga vertegenwoordigd in de vorige periode. Ook de fractie van OPNL zit al langer in de Eerste Kamer, maar als OSF. GroenLinks en PvdA vormen samen de fractie van GroenLinks-PvdA. Als tijdelijk voorzitter is Jan Anthonie Bruijn (VVD) aangewezen. Bruijn was in de vorige periode Voorzitter van de Eerste Kamer.


Commissies en Voorzittersverkiezing

Tijdens de plenaire vergadering werden tevens de vaste commissies ingesteld. Er is één verandering ten opzichte van de commissies in de vorige periode. De commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opgesplitst in twee commissies: de commissie Economische Zaken en Klimaat en de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op 20 juni wordt vastgesteld welke senatoren van welke commissies lid worden. Dan wordt ook de profielschets voor de nieuwe Kamervoorzitter vastgesteld. De nieuwe Kamervoorzitter wordt op 27 juni gekozen en de twee Ondervoorzitters op 4 juli.


Fracties

De Eerste Kamer bestaat nu uit 15 fracties (dat waren er 16). De fractie van BBB bestaat uit 16 leden; GroenLinks-PvdA uit 14; de VVD bestaat uit 10; het CDA bestaat uit 6; D66 uit 5; PVV uit 4; PvdD, JA21, SP en ChristenUnie uit 3; FVD, Volt en SGP uit 2; en 50PLUS en OPNL uit 1.


Deel dit item: