Eerste Kamer verklaart één wetsvoorstel controversieelDe Eerste Kamer stopt als gevolg van de demissionaire status van het kabinet voorlopig met de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur. Dit wetsvoorstel werd dinsdag in de plenaire vergadering - zonder stemming - controversieel verklaard. Het verzoek tot controversieelverklaring van het wetsvoorstel werd ingediend door de fracties van de BBB, PVV, JA21, SGP, FVD, en gesteund door de fracties van GroenLinks-PvdA en 50PLUS.

De procedure voor het controversieel verklaren van wetsvoorstellen is gebruikelijk na het demissionair worden van een kabinet. Fracties kunnen hiervoor voorstellen doen. De Eerste Kamervoorzitter draagt vervolgens in de plenaire vergadering alleen voorstellen voor die na de inventarisatie kunnen rekenen op een meerderheid in de Kamer.

Zodra de demissionaire status van het kabinet is vervallen, vervalt tevens de controversiële status van de wetsvoorstellen en onderwerpen.Deel dit item: