Senaat verklaart Spreidingswet niet controversieelOp voorstel van de SGP en de PVV heeft de Eerste Kamer dinsdag 31 oktober hoofdelijk gestemd over het wel of niet controversieel verklaren van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, ook bekend als de Spreidingswet. 21 leden stemden vóór controversieelverklaring, 54 leden stemden tegen. Daarmee is het wetsvoorstel niet controversieel verklaard. Hierop is het wetsvoorstel opnieuw in behandeling genomen door de vaste commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ).

Senator Lagas (BBB) deed een ordevoorstel om het wetsvoorstel nog voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s. af te handelen. Hierop verzochten de fracties van JA21 en PVV om hoofdelijk over dit ordevoorstel te stemmen. Aan het begin van de avond trok de fractie van BBB het ordevoorstel weer in, waarna ook de gevraagde hoofdelijke stemming kwam te vervallen. Het ordevoorstel werd ingetrokken naar aanleiding van de procedurebespreking in de kamercommissie I&A/JBZ dezelfde dag.

SGP-senator Van Dijk had een week eerder voorgesteld om op 31 oktober te stemmen over het controversieel verklaren van de zogeheten Spreidingswet. De PVV-fractie steunde het verzoek. PVV-senator Faber vroeg bovendien om een hoofdelijke stemming over dit voorstel. In de commissie I&A/JBZ is 24 oktober vervolgens besloten om deze stemming af te wachten en de bespreking van de procedure van dit wetsvoorstel aan te houden. In het geval het voorstel niet controversieel zou worden verklaard, wordt de procedure voor het wetsvoorstel opnieuw besproken op 31 oktober in de commissie. In het geval van controversieelverklaring, was de behandeling uitgesteld tot een nieuw kabinet is aangetreden of de Kamer tussentijds anders besluit.Deel dit item: