Kamerleden bij jaarvergadering Parlementaire Assemblee van de OVSE in BoekarestVan 29 juni tot en met 4 juli 2024 nam een Kamerdelegatie deel aan de 31ste jaarvergadering van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE PA) in Boekarest, Roemenië. De delegatie bestond uit de Eerste Kamerleden Farah Karimi (delegatieleider, GroenLinks-PvdA), Boris Dittrich (D66) en Eugène Heijnen (BBB). Ongeveer 225 parlementsleden uit 54 deelnemende landen aan de OVSE PA namen deel aan de conferentie met als thema ‘The Role of the OSCE in the Current Security Architecture: A Parliamentary Perspective’. Net als voorgaande jaren waren delegaties uit Rusland en Belarus afwezig vanwege het niet verlenen van visa door Roemenië. Op 3 juli namen de leden de Boekarest Verklaring aan met aanbevelingen op het gebied van politiek, economie en mensenrechten. Zestien zogenaamde Supplementary Items werden aanvaard, ofwel resoluties waarin specifieke aandacht wordt gevraagd voor onder andere steun voor Oekraïne, het bestrijden van antisemitisme, jongerenperspectieven, rol van maatschappelijke organisaties en klimaatverandering en waterschaarste in Centraal Azië.


Blijvend belang van dialoog en samenwerking

Bij de opening van de Parlementaire Assemblee van de OVSE werd door de sprekers opnieuw gewezen op de noodzaak om de internationale verplichtingen na te komen door ervoor te zorgen dat de OVSE haar mandaat effectief kan uitvoeren. Voorzitter van de Senaat van Roemenië Nicolae-Ionel Ciucă, hoofd van de Roemeense delegatie bij de OVSE PA Dan Barna en OVSE PA-president Pia Kauma (Finland) herinnerden aan het blijvende belang van dialoog, samenwerking en het herbevestigen van de gedeelde OVSE-beginselen.

President Kauma onderstreepte dat veiligheid niet alleen gaat over de afwezigheid van gewapende conflicten. “Echte veiligheid vereist ook economische stabiliteit en een veilige, duurzame omgeving. Het draait om mensenrechten, democratie en de rechtsstaat," zei Kauma. In de aansluitende plenaire bespreking van het Supplementary Item over Oekraïne uitte Karimi haar zorgen over de opkomst van extreemrechtse partijen in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. “Sommige steunen Poetin openlijk, terwijl andere, ondanks hun verbale steun aan Oekraïne, de positie van Poetin onbedoeld versterken. Ook maak ik me zorgen over de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen, waar één kandidaat openlijk de NAVO ondermijnt met opmerkingen die rampzalige gevolgen kunnen hebben voor Oekraïne en de veiligheid van Europa als geheel.”


Situatie in het Midden Oosten

In het plenaire debat over het Midden Oosten sprak Farah Karimi: “De terroristische aanval van 7 oktober door Hamas op onschuldige Israëli's was barbaars en we veroordelen deze ten zeerste. Maar geen enkele gruweldaad rechtvaardigt genocide of oorlogsmisdaden die al tien maanden aan de gang zijn, en zelfverdediging kan genocide niet goedpraten. Ze riep haar collega’s in het Amerikaanse Congres op hun macht in te zetten om president Netanyahu te stoppen met de oorlog en geen bommen meer te sturen.

Boris Dittrich verwees naar het grote menselijke leed dat gaande is en benadrukte de noodzaak van het leveren van grootschalige humanitaire hulp. Hij deed een oproep om de 120 gijzelaars onmiddellijk en veilig te laten terugkeren naar Israël en dat een twee-statenoplossing alleen tot stand kan komen door diplomatieke onderhandelingen en eerlijke dialoog, niet door militair geweld. Ook uitte hij zijn zorgen over fake news, gevoed vanuit Iran, hetgeen een bedreiging is voor onze democratieën. Vervolgens onderstreepte hij het belang van onderwijs en politiek leiderschap in het bestrijden van antisemitisme.


Klimaatverandering en waterschaarste in Centraal Azië

In de tweede commissie over economie en milieu over klimaatverandering en waterschaarste in Centraal Azië sprak Karimi in haar functie als Speciaal Gezant voor de OVSE PA voor Centraal Azië. “Deze regio wordt steeds dringender geconfronteerd met de veelzijdige gevolgen van de klimaatverandering. Het opdrogen van het Aralmeer herinnert ons aan de aantasting van het milieu als gevolg van niet-duurzame praktijken. De landen zullen behalve het verhogen van de waterefficiëntie en het toepassen van moderne besparende technologieën vooral de regionale samenwerking op het gebied van waterkwesties moeten versterken,” aldus Karimi.

Parlementariërs uit de vijf Centraal-Aziatische landen riepen de collega’s op de resolutie - ontstaan uit een gezamenlijke inspanning van alle betrokken landen – te steunen die vervolgens unaniem werd aangenomen. Op 2 juli organiseerde Karimi een Side Event over hetzelfde onderwerp met ambassadeur Dzhusupov, coördinator van de OVSE Economische en milieuactiviteiten (OCEEA), ambassadeur Orazbay, voorzitter van het Internationale Fonds voor het redden van het Aralmeer. en Dr. Frobarth, Hoofd van het OVSE programma in Astana.


Veilige migratieroutes

In de bespreking van het Supplementary Item over het versterken van veilige en reguliere migratieroutes op 1 juli sprak Karimi haar steun uit voor de tekst. "Het gaat op doordachte wijze in op de universele mensenrechten van mensen die onderweg zijn, ongeacht de redenen voor hun ontheemding. Of ze nu op de vlucht zijn voor oorlog, natuurrampen of economische tegenspoed, iedereen heeft mensenrechten die gerespecteerd moeten worden. Tegelijkertijd erkent het de belangrijkste uitdagingen waarmee gastlanden worden geconfronteerd. Bovenal wordt het solidariteitsprincipe verdedigd, dat cruciaal is om deze uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd de menselijke waardigheid te behouden", zei Karimi.


Overige

Boris Dittrich, lid van de Parliamentary Support Team for Ukraine , nam deel aan het overleg van dit team en aan een Side Event over antisemitisme georganiseerd door de Amerikaanse delegatie op 2 juli. De Ad Hoc Committee Migration vergaderde op 30 juni waaraan Karimi als lid deelnam. Deze commissie besloot een bezoek af te leggen aan Marokko in september. De Standing Committee , het overleg van delegatieleiders, nam de begroting voor 2025 aan en stemde verheugd in met het aanbod van de Nederlandse delegatie om in 2026 bijeen te komen voor de jaarvergadering in Den Haag. Eveneens steunden de delegatieleiders met ruime meerderheid de mandaatverlenging van Secretaris Generaal Roberto Montella met nogmaals 5 jaar, dat ingaat op 1 januari 2026. Heijnen, Dittrich en Karimi namen deel aan de werklunch over gender op 30 juni onder leiding van Hedy Fry uit Canada. Ook was er een korte ontmoeting met Willemijn van Haaften, de Nederlandse ambassadeur in Roemenië.


Aangenomen teksten

Alle teksten die tijdens deze vergadering zijn aangenomen vindt u hier.


Deel dit item: