Kamer stemt in met alternatieve route herstel toeslagenDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag 9 juli met minister Heinen van Financiën en staatssecretaris Achahbar van Toeslagen en Douane over de wijziging van de begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024. De Eerste Kamer stemde dezelfde avond met de begroting in, waarmee extra budget voor de hersteloperatie toeslagen is toegekend. Alleen 50PLUS stemde tegen de begroting.


Debat samengevat

Volgens senator Van Rooijen riep de wijziging van de begroting vragen op die hij niet kon laten passeren. Het vorige, demissionaire, kabinet heeft een Voorjaarsnota opgeleverd met een blanco cheque voor de afhandeling van de toeslagenaffaire, zei hij. De senaat werd voor het blok gezet om nog voor het zomerreces in te stemmen met deze wijziging van de begroting. Van Rooijen noemde het onbegrijpelijk dat de wijziging zonder veel discussie door de Tweede Kamer was aanvaard.

Een passende schadevergoeding is op haar plaats, maar niet alles is met geld op te lossen. De SGH-route gaat ervan uit dat de burger te vertrouwen is, maar de praktijk is genuanceerder. Van Rooijen was bovendien van mening dat een lid van het Koninklijk Huis zich niet op het pad van de politiek zou moeten begeven. Van Rooijen zei wel dat het positief is dat de opschaling via de SGH-route niet leidt tot meer aanmeldingen voor compensatie en wilde weten of het aantal van ruim 36.000 aanmeldingen het absolute plafond is.

Minister Heinen van Financiën zei dat het voormalige kabinet missionair op het herstel van de toeslagenaffaire. Zij hebben geschat dat dat 2,3 miljard euro gaat kosten. Staatssecretaris Achahbar van Toeslagen en Douane reageerde ook op de vragen van 50PLUS. Zij zei dat levens van mensen in de vernieling zijn geraakt. Dat kan niet ongedaan worden gemaakt, maar we kunnen wel proberen zoveel mogelijk recht te doen. Bijna 80% van de ruim 36.000 ouders die als gedupeerden zijn aangemerkt, hebben inmiddels het beoordelingstraject doorlopen.

Ouders verdienen een zo goed en zo spoedig mogelijk herstel. Het is daarom de wens van het vorige en het huidige kabinet om de alternatieve route via de SGH-methode te gebruiken, zei Achahbar. Uit de pilot met de route via de Stichting Gelijkwaardig Herstel zijn een aantal aandachtspunten gekomen, vervolgde zij. De schade moet uitlegbaar zijn, de route moet robuust zijn en de route moet schaalbaar zijn. “Om dit nog deze zomer mogelijk te maken is instemming van beide Kamers nodig. Als de Eerste Kamer vandaag instemt kan de schaderoute daadwerkelijk deze zomer van start gaan,” besloot de staatssecretaris.


Over het wetsvoorstel

Dit voorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2024.Deel dit item: