36.550 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2024.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 27 juni 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: FVD.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 9 juli 2024.

Het voorstel is op 9 juli 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie en BBB.

Tegen: 50PLUS.


Kerngegevens

ingediend

15 april 2024

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.


Documenten

20