Nieuws bij Definitieve vaststelling uitkeringspositie van in het buitenland woonachtige uitkeringsgerechtigden (30.665)