Brief van de Gezondheidsraad van 22 maart 2021 ter aanbieding van het advies aanvulling hoog-risicopatiëntgroepen COVID-19-vaccinaties en toedieningsvormen COVID-19-vaccins (3 p.)
titel Brief van de Gezondheidsraad van 22 maart 2021 ter aanbieding van het advies aanvulling hoog-risicopatiëntgroepen COVID-19-vaccinaties en toedieningsvormen COVID-19-vaccins (3 p.)
datum 23-03-2021Is bijlage bij