Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regelingen tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met verzwaarde maatregelen en de verlenging van de maatregelen in het onderwijs en voor de buitenschoolse opvang en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, AP). .

23 maart 2021

Bijlagen