Regeling van 23 maart 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met verzwaarde maatregelen gelet op het sterk oplopende aantal infecties en enkele andere wijzigingen (56 p.)
titel Regeling van 23 maart 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met verzwaarde maatregelen gelet op het sterk oplopende aantal infecties en enkele andere wijzigingen (56 p.)
datum 23-03-2021Is bijlage bij