Beslisnota bij Kamerbrief 36479 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs
titel Beslisnota bij Kamerbrief 36479 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs
datum 10-04-2024


Is bijlage bij