Verplichtstelling verklaring omtrent het gedrag in aanvullend onderwijs (36.479); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)