A. Jorritsma-Lebbink (VVD)A. Jorritsma-Lebbink (VVD) 1

Annemarie Jorritsma-Lebbink (1950) is vanaf 9 juni 2015 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 24 november 2015 is mevrouw Jorritsma fractievoorzitter.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink is vicevoorzitter van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).Personalia

 • geboren te Hengelo (Gld.), 1 juni 1950
 • gehuwd te Arnhem, 9 oktober 1971

 

kinderen

 • 2 dochters

 

woonplaats

 • Almere, Flevoland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid van de Raad van Toezicht Platform Talent voor Techniek vanaf 15 januari 2019
 • Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 vanaf september 2018
 • Commissaris Brandblock Global vanaf 1 april 2017
 • President-commissaris Alliander vanaf 1 juli 2016
 • ZZP-er, m.n. ten behoeve van genoemde functies vanaf 2016
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) vanaf 1 september 2015
 • Lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland B.V. vanaf 1 september 2015
 • Voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) vanaf 29 mei 2015
 • Voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar'

afgesloten

 • Kwartiermaker Topvrouwen vanaf 24 november 2015 tot 1 januari 2019
 • Voorzitter Council of European Municipalities and Regions (CEMR) vanaf 2013 tot 7 december 2015
 • Voorzitter Auditteam Voetbal & Veiligheid vanaf mei 2009 tot 1 juli 2016
 • Lid Raad van Toezicht NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) vanaf november 2004 tot 1 januari 2017
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting "Real Next" vanaf december 2003 tot 1 februari 2017
 • Burgemeester van Almere vanaf 16 augustus 2003 tot 16 augustus 2015
 • Voorzitter bestuur Stichting ‘Verkiezing overheidsmanager van het jaar' tot 1 februari 2018

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • M.m.s., bijzonder lyceum "Baudartius Lyceum" te Zutphen, tot juni 1967

andere opleidingen

 • Landelijke vormingscursus VVD, vanaf 1980 tot 1980
 • Kadercursus discussie en vergadertechniek, vanaf 1979 tot 1979
 • Stenografie, Nederlands, Engels, Frans en Duits, Instituut "Schoevers"
 • School voor Toeristische Vorming te Breda, vanaf juni 1967 tot 1969

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • Burgemeester van Almere vanaf 16 augustus 2003 tot 16 augustus 2015
 • Waarnemend burgemeester van Delfzijl vanaf 11 februari 2003 tot 16 augustus 2003
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 23 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • Minister van Economische Zaken en viceminister-president vanaf 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 19 mei 1998 tot 3 augustus 1998
 • Minister van Verkeer en Waterstaat vanaf 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 30 juli 1986 tot 22 augustus 1994
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 16 september 1982 tot 4 juni 1986
 • Lid gemeenteraad van Bolsward vanaf 5 september 1978 tot 1988
 • Freelancemedewerker VVV Friesland vanaf 1974 tot 1982
 • Secretaresse van een exportmanager te Dieren vanaf 1971 tot 1974
 • Medewerkster reisbureau te Wolvega vanaf 1969 tot 1971

andere activiteiten

 • Lid van de Raad van Toezicht Platform Talent voor Techniek vanaf 15 januari 2019
 • Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 vanaf september 2018
 • Commissaris Brandblock Global vanaf 1 april 2017
 • President-commissaris Alliander vanaf 1 juli 2016
 • Kwartiermaker Topvrouwen vanaf 24 november 2015 tot 1 januari 2019
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) vanaf 1 september 2015
 • Lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland B.V. vanaf 1 september 2015
 • Voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) vanaf 29 mei 2015
 • Voorzitter Council of European Municipalities and Regions (CEMR) vanaf 2013 tot 7 december 2015
 • Voorzitter Commissie Rathenau Instituut vanaf 1 mei 2012 tot juli 2012
 • Voorzitter Auditteam Voetbal & Veiligheid vanaf mei 2009 tot 1 juli 2016
 • Korpsbeheerder, politie regio Flevoland vanaf 2009 tot 2013
 • Lid Council Olympisch Plan 2028 vanaf 2009 tot 2009
 • Lid Commissie regeldruk bedrijven (Commissie-Wientjes) vanaf 20 april 2008
 • Lid Programmacommissie Noordvleugel Randstad "Pieken in de delta" vanaf december 2007
 • Vicevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vanaf 10 september 2007 tot 1 januari 2008
 • Lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vanaf juni 2005 tot 10 september 2007
 • Voorzitter schippersvereniging "Koninklijke Schuttevaer" vanaf mei 2005 tot 10 maart 2014
 • Voorzitter VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening vanaf 2005
 • Lid Raad van Toezicht NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) vanaf november 2004 tot 1 januari 2017
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting "Real Next" vanaf december 2003 tot 1 februari 2017
 • Voorzitter Taskforce Vrouwen, Veiligheid, Conflict vanaf november 2003
 • Voorzitter Bosschap vanaf 25 september 2003 tot 1 juli 2008
 • Lid Raad van Commissarissen Priority vanaf februari 2003
 • Voorzitter Introdans vanaf 2003 tot 1 juli 2012
 • Voorzitter bestuur Stichting ‘Verkiezing overheidsmanager van het jaar' tot 1 februari 2018
 • Voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar'
 • Lid algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Zuid-West Friesland
 • Lid kerkeraad te Bolsward
 • Ambtenaar burgerlijke stand te Bolsward
 • Voorzitter Kamerbreed Vrouwenoverleg (Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal)
 • Lid programmacommissie emancipatie, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
 • Lid commissie eigen woningbezit, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
 • Lid curatorium Thorbecke Akademie
 • Lid "Berre foar it Frysk" (adviesorganisatie Provincie Friesland)
 • Lid Raad van Bestuur Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
 • Lid bestuur Stichting Hoogbouw
 • Voorzitter Stichting Ronald McDonald VU Huis/Kinderstad
 • Lid Raad van Commissarissen "Dutch Space"
 • Lid Klankbordgroep ACIR (Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding)
 • Voorzitter Regionaal College Politie Flevoland
 • Voorzitter Stichting Instandhouding Nieuwspoort
 • Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Vicevoorzitter Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
 • Voorzitter Commissie Nederlandse Hotel Classificatie
 • Regionaal vertegenwoordiger, dagelijks bestuur Stichting Amsterdam Partners
 • Voorzitter Economic Development Board Almere (EDBA)
 • Lid algemeen bestuur Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • Lid dagelijks bestuur Amsterdam Economic Board (AEB)
 • Voorzitter Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA)
 • Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland

Partijpolitieke functies

vorige

 • secretaris personeel, VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 augustus 1986 tot 14 november 1989
 • plaatsvervangend lid adviesraad, Vrouwen in de VVD, van 1980 tot augustus 1994
 • secretaris Provinciale Vrouwen in de VVD, van 1980 tot augustus 1994
 • lid adviesraad, Vrouwen in de VVD, van 1978 tot 1982

Onderscheidingen

ridderorden

 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 3 juni 2015

overige

 • Jacoba van Beierenprijs, 7 oktober 1997; vanwege de slagvaardige aanpak van de verbetering van de rivierdijken

Onderscheidingen

ridderorden

 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 3 juni 2015

overige onderscheidingen en prijzen

 • Jacoba van Beierenprijs, 7 oktober 1997; vanwege de slagvaardige aanpak van de verbetering van de rivierdijken

Geschenken

 • Fles wijn en doos bonbons, 10 december 2018
 • Orchidee, mei 2018

Anciënniteit

1471 dagen
(9 juni 2015 tot heden)