Parlementaire activiteiten van dr. A. Klink (CDA) in eerdere zittingsperiodes