Dr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA)Herman Tjeenk Willink (1942) was van 23 juni 1987 tot 11 maart 1997 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Van 11 juni 1991 tot 11 maart 1997 was hij Voorzitter van de Eerste Kamer.


Anciënniteit

3549 dagen
(23 juni 1987 tot 11 maart 1997)