drs. A.Sj. van der Goot (OPNL) 1

Auke van der Goot is vanaf 13 juni 2023 lid van de OPNL-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 13 juni 2023 fractievoorzitter.

Contact: auke.vandergoot@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Leeuwarden-Huizum, 29 januari 1952
 • Geregistreerd partnerschap

 

woonplaats

 • Groningen, Groningen

 


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium, Christelijk Gymnasium te Leeuwarden (1964-1971)

wetenschappelijk onderwijs

 • Geschiedenis (1972-1980), Rijksuniversiteit Groningen
 • Economische wetenschappen (1971-1972), Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: co-secretaris van Vlaams-Nederlandse adviescommissie, ingesteld door Vlaamse regering en BZK

  advieswerk: ja

  sector: (decentrale) overheden en bedrijfsleven

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: strategische beleidsfunctie (gedetacheerd vanuit BZK)

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: decentrale overheden en EU, Europese Agenda Stad, Statuut Europese ambtenaren

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: positie van decentrale overheden in Europa (EU en Raad van Europa). Benelux-verdrag Grensoverschrijdende samenwerking (2014), Wet gebruik Friese taal (2013)

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Kenniscentrum Europa Decentraal, Europees Handvest regionale talen, Kaderverdrag nationale minderheden

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Onderzoek naar twee- of meertalig onderwijs in Catalonië, Wales, Ierland, Aostadal en Fryslân

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Lobbyfunctie bij de EU

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: secretaris provinciaal adviesorgaan Berie foar it Frysk, plv. lid Rijkscommissies Fries (in bestuurlijk verkeer en in rechtspraak en rechtsverkeer)

  advieswerk: ja

  sector: overheid, onderwijs en rechtspraak/rechtsverkeer

  bezoldigd: ja


Reizen

 • doel: Rondetafelgesprek Bondsdag over fiscaliteit en grensarbeid

  bekostiger: eigen kosten


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

342 dagen
(13 juni 2023 tot heden)