Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) is een samenwerkingsverband van enkele regionale partijen met een gezamenlijke kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. De OPNL is sinds 13 juni 2023 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Tot 13 juni 2023 was de naam van OPNL de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).

Wilt u contact opnemen met de OPNL-fractie dan kunt u een bericht sturen naar opnl@eerstekamer.nl

Website: www.opnl.nl


Fractiebestuur

fractievoorzitter: Auke van der Goot (sinds 13 juni 2023)

Samenstelling