Drs. M.A.J. Knip (VVD)foto van Knip, M.A.J.

Menno Knip (1947) is sinds 26 oktober 2010 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Hij was onder meer burgemeester van Hasselt, Noordoostpolder en Almelo.Personalia

 • geboren te Leeuwarden, 14 april 1947
 • gehuwd te Leeuwarden, 6 oktober 1970

kinderen

 • 1 zoon en 1 dochter

woonplaats

 • Almelo, Overijssel

Opleidingen

 • Nederlands recht: bestuursrecht (vrije studierichting), Rijksuniversiteit Utrecht, van 1970 tot 1975
 • officiersopleiding KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1967 tot 1971
 • Gemeentelijke Hogere Burgerschool te Leeuwarden, van 1960 tot 1967

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 26 oktober 2010
 • Burgemeester van Almelo vanaf 1 maart 1998 tot 1 september 2009
 • Burgemeester van Noordoostpolder vanaf 1 februari 1989 tot 1 maart 1998
 • Burgemeester van Hasselt vanaf 1 februari 1984 tot 1 februari 1989
 • Coördinator bestuurlijke zaken en waarnemend hoofd afdeling bestuursaangelegenheden, RPD (Rijks Planologische Dienst) vanaf 1978 tot 1 februari 1984
 • Projectleider financiële instrumenten, ministerie van Financiën vanaf 1976 tot 1978
 • Officier Koninklijke Landmacht te Oirschot vanaf 1971 tot 1976

andere activiteiten

 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep "Sint Maarten" te Denekamp vanaf 2010 tot 2011
 • Voorzitter Begeleidingscommissie Evaluatie Wijziging Tariefstructuur Taxi, Ministerie van Verkeer en Waterstaat vanaf 2008 tot 2009
 • Voorzitter Bemiddelingscommissie koepel van voetbalsupportersverenigingen (SOVS) en de KNVB vanaf 2007 tot 2007
 • Vertegenwoordiger burgemeesters met betaald voetbal in de Landelijke Regiegroep Bestrijding Voetbalvandalisme, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanaf 2006 tot 2009
 • Voorzitter Adviesraad Lokale Overheid van Corgwell BV, Houten vanaf 2005 tot 2009
 • Voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Evaluatie Medische Verstrekking Cannabis vanaf 2005 tot 2006
 • Voorzitter Overlegorgaan Water en Noordzee, Ministerie van Verkeer en Waterstaat vanaf 2004 tot 2008
 • Voorzitter Overlegorgaan Oppervlaktedelfstoffen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat vanaf 1994 tot 2000
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting IJsselmeerzorg vanaf 1991 tot 2002
 • Voorzitter bestuur GGD Flevoland vanaf 1989 tot 1998
 • Lid bestuur overkoepelende Federatie Sport voor Gehandicapten (FSG) vanaf 1986 tot 1991
 • Kringcommissaris Rode Kruis Overijssel vanaf 1985 tot 1990
 • Lid bestuur Federatie Paardrijden voor Gehandicapten (FPG) vanaf 1984 tot 1991
 • Voorzitter Sportvisserij Nederland tot 10 juni 2017
 • Voorzitter overlegorgaan ministerie van Infrastructuur en Milieu tot 14 april 2017
 • Lid Recycling Forum (BRBS)
 • Voorzitter Stuurgroep beleidsvisie-2025 van de Stichting Recreatie Toervaart Nederland
 • Lid bestuur NGB (Nederlands Genootschap van Burgemeesters)
 • Voorzitter Adviesraad De Vries Juristen, Woerden
 • Voorzitter Adviesraad Lokale Overheid "Corgwell-Annext" te Houten

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid Recycling Forum (BRBS)

afgesloten

 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep "Sint Maarten" te Denekamp vanaf 2010 tot 2011
 • Voorzitter Sportvisserij Nederland tot 10 juni 2017
 • Voorzitter overlegorgaan ministerie van Infrastructuur en Milieu tot 14 april 2017

Partijpolitieke functies

vorige

 • voorzitter Partijcommissie Europese Zaken VVD, van 1999 tot 19 februari 2009
 • voorzitter Defensiecommissie VVD
 • lid dagelijks bestuur VVD, van 1989 tot 1995
 • voorzitter bestuur VVD Kamercentrale Overijssel, van 1985 tot 1989

Hobby's

 • vliegen

Anciënniteit

2887 dagen
(26 oktober 2010 tot heden)