Drs. M.A.J. Knip (VVD)foto van Knip, M.A.J.

Menno Knip (1947) is sinds 26 oktober 2010 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 25 september 2018 is de heer Knip voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN).

Hij was onder meer burgemeester van Hasselt, Noordoostpolder en Almelo.Personalia

 • geboren te Leeuwarden, 14 april 1947
 • gehuwd te Leeuwarden, 6 oktober 1970

kinderen

 • 1 zoon en 1 dochter

woonplaats

 • Almelo, Overijssel

Opleidingen

 • Nederlands recht: bestuursrecht (vrije studierichting), Rijksuniversiteit Utrecht, van 1970 tot 1975
 • officiersopleiding KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1967 tot 1971
 • Gemeentelijke Hogere Burgerschool te Leeuwarden, van 1960 tot 1967

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 26 oktober 2010
 • Burgemeester van Almelo vanaf 1 maart 1998 tot 1 september 2009
 • Burgemeester van Noordoostpolder vanaf 1 februari 1989 tot 1 maart 1998
 • Burgemeester van Hasselt vanaf 1 februari 1984 tot 1 februari 1989
 • Coördinator bestuurlijke zaken en waarnemend hoofd afdeling bestuursaangelegenheden, RPD (Rijks Planologische Dienst) vanaf 1978 tot 1 februari 1984
 • Projectleider financiële instrumenten, ministerie van Financiën vanaf 1976 tot 1978
 • Officier Koninklijke Landmacht te Oirschot vanaf 1971 tot 1976

andere activiteiten

 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep "Sint Maarten" te Denekamp vanaf 2010 tot 2011
 • Voorzitter Begeleidingscommissie Evaluatie Wijziging Tariefstructuur Taxi, Ministerie van Verkeer en Waterstaat vanaf 2008 tot 2009
 • Voorzitter Bemiddelingscommissie koepel van voetbalsupportersverenigingen (SOVS) en de KNVB vanaf 2007 tot 2007
 • Vertegenwoordiger burgemeesters met betaald voetbal in de Landelijke Regiegroep Bestrijding Voetbalvandalisme, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanaf 2006 tot 2009
 • Voorzitter Adviesraad Lokale Overheid van Corgwell BV, Houten vanaf 2005 tot 2009
 • Voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Evaluatie Medische Verstrekking Cannabis vanaf 2005 tot 2006
 • Voorzitter Overlegorgaan Water en Noordzee, Ministerie van Verkeer en Waterstaat vanaf 2004 tot 2008
 • Voorzitter Overlegorgaan Oppervlaktedelfstoffen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat vanaf 1994 tot 2000
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting IJsselmeerzorg vanaf 1991 tot 2002
 • Voorzitter bestuur GGD Flevoland vanaf 1989 tot 1998
 • Lid bestuur overkoepelende Federatie Sport voor Gehandicapten (FSG) vanaf 1986 tot 1991
 • Kringcommissaris Rode Kruis Overijssel vanaf 1985 tot 1990
 • Lid bestuur Federatie Paardrijden voor Gehandicapten (FPG) vanaf 1984 tot 1991
 • Voorzitter Sportvisserij Nederland tot 10 juni 2017
 • Voorzitter overlegorgaan ministerie van Infrastructuur en Milieu tot 14 april 2017
 • Lid Recycling Forum (BRBS)
 • Voorzitter Stuurgroep beleidsvisie-2025 van de Stichting Recreatie Toervaart Nederland
 • Lid bestuur NGB (Nederlands Genootschap van Burgemeesters)
 • Voorzitter Adviesraad De Vries Juristen, Woerden
 • Voorzitter Adviesraad Lokale Overheid "Corgwell-Annext" te Houten

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid Recycling Forum (BRBS)

afgesloten

 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep "Sint Maarten" te Denekamp vanaf 2010 tot 2011
 • Voorzitter Sportvisserij Nederland tot 10 juni 2017
 • Voorzitter overlegorgaan ministerie van Infrastructuur en Milieu tot 14 april 2017

Partijpolitieke functies

vorige

 • voorzitter Partijcommissie Europese Zaken VVD, van 1999 tot 19 februari 2009
 • voorzitter Defensiecommissie VVD
 • lid dagelijks bestuur VVD, van 1989 tot 1995
 • voorzitter bestuur VVD Kamercentrale Overijssel, van 1985 tot 1989

Hobby's

 • vliegen

Anciënniteit

3135 dagen
(26 oktober 2010 tot heden)