Drs. M.A.M. Barth (PvdA)foto van Barth, M.A.M.

Marleen Barth (1964) is sinds 7 juni 2011 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Vanaf die datum is zij fractievoorzitter.

Zij was Tweede Kamerlid voor de PvdA van 1998 tot 2002.Personalia

 • geboren te Den Helder, 21 maart 1964
 • gehuwd

kinderen

 • 1 zoon

woonplaats

 • Wassenaar, Zuid-Holland

levensbeschouwing

 • Rooms-Katholiek

Opleidingen

 • politicologie, Universiteit van Amsterdam, van 1983 tot 1989
 • VWO "Han Fortmann College" te Heerhugowaard, van 1976 tot 1983

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 juni 2011
 • Vice-voorzitter KNMP vanaf 1 september 2013 tot 1 januari 2017
 • Voorzitter GGZ Nederland, brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanaf 1 mei 2008 tot 1 september 2013
 • Eigenaar Marleen Barth Advies vanaf 2008
 • Voorzitter CNV Onderwijs vanaf 1 januari 2005 tot 1 mei 2008
 • Fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten van Noord-Holland vanaf 20 maart 2003 tot december 2004
 • Zelfstandig consultant vanaf 2002 tot 2004
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
 • Parlementair verslaggever dagblad "Trouw" vanaf 1 februari 1991 tot 1 december 1997

andere activiteiten

 • Voorzitter Raad van Toezicht Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds vanaf 1 juli 2016
 • Voorzitter Vereniging van Openbare Bibliotheken vanaf 1 december 2015
 • Voorzitter Raad van Commissarissen IZER vanaf 1 april 2015
 • Voorzitter Raad van Toezicht HvA (Hogeschool van Amsterdam) vanaf 1 mei 2013
 • Lid Raad van Advies Frans Hals Museum vanaf 2009

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord vanaf 1 januari 2017
 • Voorzitter Raad van Toezicht Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds vanaf 1 juli 2016
 • Voorzitter Vereniging van Openbare Bibliotheken vanaf 1 december 2015
 • Voorzitter Raad van Commissarissen IZER vanaf 1 april 2015
 • Voorzitter Raad van Toezicht HvA (Hogeschool van Amsterdam) vanaf 1 mei 2013
 • Lid Raad van Advies Frans Hals Museum vanaf 2009
 • Eigenaar Marleen Barth Advies vanaf 2008

afgesloten

 • Vice-voorzitter KNMP vanaf 1 september 2013 tot 1 januari 2017
 • Voorzitter Stichting tot Steun van De Jeugd- en Gezinsbeschermers" vanaf 1 april 2009 tot 1 juli 2017
 • Lid Commissie Integriteit Publieke Omroep vanaf 2009 tot 1 april 2017
 • Lid bestuur Stichting Prinsjesdag Ontbijt vanaf 2009 tot 2016
 • Voorzitter GGZ Nederland, brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanaf 1 mei 2008 tot 1 september 2013

Partijpolitieke functies

 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011

Publicaties

 • opiniestukken, artikelen en columns in dagbladen (Trouw, de Volkskrant, NRC Handelsblad, het Financieel Dagblad en Algemeen Dagblad) en tijdschriften (Binnenlands Bestuur, Socialisme en Democratie, Vrij Nederland, Schoolbestuur, het Onderwijsblad, Schooljournaal, Skipr.nl, KatholiekNederland.nl, Opzij)
 • bijdragen aan bundels:
 • 'Opvoeden tot burgerschap: vrijheid, geen vrijblijvendheid'. In: 'Mores leren. De overdracht van normen en waarden in het onderwijs.' Redactie: Herman Vuijsje, Assen, 2001.
 • 'Die angel in ons politieke leven. Artikel 23 heeft de toekomst.' In: 'Bijzonder onderwijs'. Redactie: Ronald de Graaf, Zoetermeer, 2006.
 • 'Na de beeldenstorm'. In: Onderstroom. Wij zijn de tijden'. Redactie: Anton de Wit en Richard Steenvoorde, Hilversum, 2006.
 • 'Om de emancipatie van de leraar'. In: 'Onderwijslezing 2007, de beroepseer van de leraar'. Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2007.

Anciënniteit

2417 dagen
(7 juni 2011 tot heden)