Drs. M.A.M. Barth (PvdA)

Marleen Barth (1964) is sinds 7 juni 2011 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Vanaf die datum is zij fractievoorzitter.

Zij was Tweede Kamerlid voor de PvdA van 1998 tot 2002.


Personalia

 • geboren te Den Helder, 21 maart 1964  
 • gehuwd  

kinderen

 • 1 zoon  

woonplaats

Wassenaar, Zuid-Holland

levensbeschouwing

Rooms-Katholiek

Opleidingen

 • politicologie, Universiteit van Amsterdam, van 1983 tot 1989  
 • VWO "Han Fortmann College" te Heerhugowaard, van 1976 tot 1983  

Loopbaan

 • vice-voorzitter KNMP, vanaf 1 september 2013  
 • Eigenaar Marleen Barth Advies, vanaf 2008  
 • voorzitter GGZ Nederland, brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, van 1 mei 2008 tot 1 september 2013  
 • voorzitter CNV Onderwijs, van 1 januari 2005 tot 1 mei 2008  
 • fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten van Noord-Holland, van 20 maart 2003 tot december 2004  
 • zelfstandig consultant, van 2002 tot 2004  
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002  
 • parlementair verslaggever dagblad "Trouw", van 1 februari 1991 tot 1 december 1997  

Nevenfuncties

huidige

 • voorzitter Raad van Commissarissen IZER, vanaf 1 april 2015 [bezoldigd]  
 • lid Raad van Toezicht HvA (Hogeschool van Amsterdam), vanaf 1 mei 2014 [bezoldigd]  
 • vice voorzitter KNMP, vanaf 1 september 2013 [bezoldigd]  
 • voorzitter Raad van Toezicht "De Jeugd- en Gezinsbeschermers", vanaf april 2009 (bezoldigd)  
 • lid Commissie Integriteit Publieke Omroep, vanaf 2009 [bezoldigd]  
 • lid Raad van Advies Frans Hals Museum, vanaf 2009 [onbezoldigd]  
 • lid bestuur Stichting Prinsjesdag Ontbijt, vanaf 2009 [onbezoldigd]  

Partijpolitieke functies

fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011

Publicaties

 • opiniestukken, artikelen en columns in dagbladen (Trouw, de Volkskrant, NRC Handelsblad, het Financieel Dagblad en Algemeen Dagblad) en tijdschriften (Binnenlands Bestuur, Socialisme en Democratie, Vrij Nederland, Schoolbestuur, het Onderwijsblad, Schooljournaal, Skipr.nl, KatholiekNederland.nl, Opzij)  
 • bijdragen aan bundels:  
 • 'Opvoeden tot burgerschap: vrijheid, geen vrijblijvendheid'. In: 'Mores leren. De overdracht van normen en waarden in het onderwijs.' Redactie: Herman Vuijsje, Assen, 2001.  
 • 'Die angel in ons politieke leven. Artikel 23 heeft de toekomst.' In: 'Bijzonder onderwijs'. Redactie: Ronald de Graaf, Zoetermeer, 2006.  
 • 'Na de beeldenstorm'. In: Onderstroom. Wij zijn de tijden'. Redactie: Anton de Wit en Richard Steenvoorde, Hilversum, 2006.  
 • 'Om de emancipatie van de leraar'. In: 'Onderwijslezing 2007, de beroepseer van de leraar'. Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2007.  

Anciënniteit

1815 dagen
(7 juni 2011 tot heden)