Drs. S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA)Drs. S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA) 1

Saskia Kluit (1973) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Eerder was zij van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Zij was ook penningmeester van de fractie.

Mevrouw Kluit is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Contact: saskia.kluit@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Haarlemmermeer, 26 mei 1973
 • Getrouwd

 

kinderen

 • 2 zonen

 

woonplaats

 • Utrecht, Utrecht

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel meerjarenplannen en jaarverslagen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Advieswerk op het vlak van duurzame mobiliteit, brede welvaart en organisatieontwikkeling. Ik werk voor NGO's, decentrale overheden en adviesbureaus.

  advieswerk: ja

  sector: mobiliteit

  bezoldigd: ja

  toelichting: Ik word per opdracht betaald.

 • beschrijving: Het ambassadeursnetwerk van het Bevrijdingsfestival Utrecht zet zich in het bevrijdingsfestival te ondersteunen en te promoten.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Voorzitter van de vereniging en bijhorende bijeenkomsten, bestuurstaken, externe vertegenwoordiging ter vervanging van directeur.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: (Financieel) besturen van de stichting die de middelen van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks-PvdA beheerd. Doel van de stichting is het ondersteunen van de fractie van de Eerste Kamer van GroenLinks-PvdA.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Natzand is een slapend productiebedrijf voor documentaires. Saskia is mede-eigenaar, regisseur en producent.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Ondersteuning bieden bij de dagelijkse verzorging van de bewoners van de instelling.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Deze functie voer ik uit in het kader van de corona-campagne 'extra handen voor de zorg'

 • beschrijving: Onder de Vereniging Fietsersbond valt de Stichting Fietsersbond, waarvan Saskia uit hoofde van haar functie, tevens directeur is.

  advieswerk: ja

  sector: Mobiliteit

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het Fietsplatform is opgericht in 1987 als onafhankelijk coördinatiepunt/samen-werkingsverband voor het recreatieve fietsen in ons land. In het bestuur van de stichting zijn sleutelorganisaties die met dit onderwerp te maken hebben vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU. Saskia is, uit hoofde van haar functie, bestuurslid en heeft binnen het bestuur de functie penningmeester.

  advieswerk: ja

  sector: Mobiliteit en recreatie.

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Fietsersbond is een vereniging met ruim 30.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1800 actieve leden en vrijwilligers en een Landelijk Bureau in Utrecht. De Fietsersbond heeft tot doel de kwaliteit van het fietsen in Nederland te verbeteren, door o.a. de voorzieningen voor de fiets, de veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets, en de dienstverlening aan de fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten; Daarnaast pleit de Fietsersbond voor meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen). Als directeur is Saskia zowel financieel als organisatorisch eindverantwoordelijk voor de Fietsersbond. Ze vertegenwoordigt de Fietsersbond intern en extern.

  advieswerk: ja

  sector: Mobiliteit en VWS

  bezoldigd: ja


Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Politicologie, Internationale Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam, vanaf september 1992 tot september 1996

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023 en eerder vanaf 11 juni 2019 tot 13 juni 2023
 • beschrijving: Advieswerk op het vlak van duurzame mobiliteit, brede welvaart en organisatieontwikkeling. Ik werk voor NGO's, decentrale overheden en adviesbureaus.

  advieswerk: ja

  sector: mobiliteit

  bezoldigd: ja

  toelichting: Ik word per opdracht betaald.

 • beschrijving: De Fietsersbond is een vereniging met ruim 30.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1800 actieve leden en vrijwilligers en een Landelijk Bureau in Utrecht. De Fietsersbond heeft tot doel de kwaliteit van het fietsen in Nederland te verbeteren, door o.a. de voorzieningen voor de fiets, de veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets, en de dienstverlening aan de fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten; Daarnaast pleit de Fietsersbond voor meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen). Als directeur is Saskia zowel financieel als organisatorisch eindverantwoordelijk voor de Fietsersbond. Ze vertegenwoordigt de Fietsersbond intern en extern.

  advieswerk: ja

  sector: Mobiliteit en VWS

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel meerjarenplannen en jaarverslagen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Ondersteuning bieden bij de dagelijkse verzorging van de bewoners van de instelling.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Deze functie voer ik uit in het kader van de corona-campagne 'extra handen voor de zorg'

 • beschrijving: Voorzitter van de vereniging en bijhorende bijeenkomsten, bestuurstaken, externe vertegenwoordiging ter vervanging van directeur.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: (Financieel) besturen van de stichting die de middelen van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks-PvdA beheerd. Doel van de stichting is het ondersteunen van de fractie van de Eerste Kamer van GroenLinks-PvdA.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Onder de Vereniging Fietsersbond valt de Stichting Fietsersbond, waarvan Saskia uit hoofde van haar functie, tevens directeur is.

  advieswerk: ja

  sector: Mobiliteit

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het Fietsplatform is opgericht in 1987 als onafhankelijk coördinatiepunt/samen-werkingsverband voor het recreatieve fietsen in ons land. In het bestuur van de stichting zijn sleutelorganisaties die met dit onderwerp te maken hebben vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU. Saskia is, uit hoofde van haar functie, bestuurslid en heeft binnen het bestuur de functie penningmeester.

  advieswerk: ja

  sector: Mobiliteit en recreatie.

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Dutch Cycling Embassy is een publiek privaat samenwerkingsverband dat zich inzet om Nederlandse kennis over het fietsen wereldwijd in de markt te zetten en daarmee overheden te helpen bij het realiseren van duurzame en gezonde gebieden.

  advieswerk: ja

  sector: Mobiliteit en Buitenlandse zaken

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Natzand is een slapend productiebedrijf voor documentaires. Saskia is mede-eigenaar, regisseur en producent.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Hobby's

 • accordeon spelen, fietsen, door stad en land slenteren en films kijken

 


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

 • betaald door: M50, verenging voor middelgrote gemeenten

  waarde: 10,00

 • betaald door: M50, vereniging van middelgrote gemeenten

  waarde: 12,50

 • betaald door: ambassade van Zuid-Korea

  waarde: onbekend

 • betaald door: Provincie Utrecht en gemeente Utrecht

  waarde: 60,00


Anciënniteit

1864 dagen
(11 juni 2019 tot heden)