Stemgedrag drs. T. Klip-Martin (VVD)Voor1695Tegen494

 • Voor
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Voorstel van het lid Van Meenen over verhoging van de basisbedragen fractieondersteuning (CLX, B) (EK CLX B)
 • Tegen
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de AOW als onlosmakelijk onderdeel van het stelsel van sociale zekerheid (36.350 IX / 36.350 XV, F)
 • Voor
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35.958)
 • Tegen
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) c.s. inzake overleg met deskundigen over knelpunten na de invoering van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FV)
 • Voor
  5 december 2023 (Hamerstuk)
  Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (36.157)
 • Tegen
  28 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het COA af te laten zien van het voornemen om 750 miljoen euro te investeren in opvangvoorzieningen (36.435 VI, C)
 • Tegen
  28 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het door het parlement gevraagde informatie inzake het COA te verstrekken (36.435 VI, B)
 • Voor
  28 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota) (36.435 VI)
 • Voor
  28 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 VII)
 • Tegen
  21 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het ongedaan maken van de Inkomensondersteuning AOW en het opnieuw invoeren van IOAOW per 1 januari 2025 (36.350 IX / 36.350 XV, J)
 • Voor
  21 november 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36.245)
 • Voor
  21 november 2023 (Hamerstuk)
  Brief van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters met een voorstel tot vaststelling van een Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023 (CLX, A) (EK CLX A)
 • Tegen
  31 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FR)
 • Voor
  31 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36.176)
 • Voor
  31 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XIII)
 • Voor
  31 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de Voorzitter houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Botswana tot het Haags Alimentatieverdrag 2007 (EK 33.836 B)
 • Voor
  24 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuringsprocedure toelating bijzondere bromfietsen op de weg en introductie kader lichte elektrische voertuigen (36.269)
 • Tegen
  24 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) over het gelijkstellen van voertuigen onder de 50 kilo (36.269, F)
 • Tegen
  24 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) over het wijzigen van de voorgestelde voertuigbreedte (36.269, E)
 • Tegen
  24 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Bezaan (PVV) c.s. over het reserveren van extra ruimte op de begroting voor de politie (36.217, D)
 • Voor
  24 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde (36.217)
 • Tegen
  10 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van de herfinanciering van covidleningen (36.401, H)
 • Voor
  10 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen (36.401)
 • Tegen
  10 oktober 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Marijnissen en Temmink Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (36.160)
 • Voor
  10 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief van de voorzitter van de commissie IWO aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de subsidiariteitstoets met betrekking tot de Europese richtlijn inzake bodemmonitoring (COM(2023)416) (EK 36.397 A)