F.M. Roscam Abbing-Bos (VVD)Fransje Roscam Abbing-Bos (1932) was van 13 juni 1995 tot 10 juni 2003 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Mevrouw Roscam Abbing-Bos is op 25 oktober 2019 overleden. Zij werd herdacht tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer op 26 november 2019.


Anciënniteit

2919 dagen
(13 juni 1995 tot 10 juni 2003)