Mr. G.V.M. Veldhoen (GroenLinks-PvdA)Mr. G.V.M. Veldhoen (GroenLinks-PvdA) 1

Gala Veldhoen (1971) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw Veldhoen is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Sinds 11 juli 2023 is zij voorzitter van de werkgroep Advies inzake een commissie Digitale Zaken.

Eerder was zij van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.

Contact: gala.veldhoen@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Amsterdam, 25 maart 1971
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 2 zonen van 16 en 20 jaar

 

woonplaats

 • Amsterdam, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Vervullen van bestuurderstaken ikv beheer nalatenschap

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Raad van Toezicht houdt toezicht, vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur en geeft advies aan het College.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezichthouder, vicevoorzitter

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur, podia

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De raad van commissarissen houdt toezicht, vervult de werkgeversrol voor de statutaire directie en geeft advies aan de statutaire directie.

  advieswerk: ja

  sector: Woningcorporatie

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Verhuur appartement aan familie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium, Barlaeus, vanaf 1 september 1983 tot 1 juni 1989

wetenschappelijk onderwijs

 • Beroepsopleiding, Orde van Advocaten, vanaf 1 oktober 1997 tot 1 oktober 2000
 • Universiteit, Universiteit van Amsterdam, vanaf 1 september 1990 tot 1 mei 1995
 • Universiteit, Universiteit van Amsterdam, vanaf 1 september 1989 tot 1 augustus 1990

andere opleidingen

 • Leergang rechter in opleiding, Studiecentrum Rechtspleging (SSR), vanaf 1 januari 2007 tot 1 januari 2008

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023 en eerder vanaf 11 juni 2019 tot 13 juni 2023
 • beschrijving: Handel -en kantonrechter, strafrechter

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Advocaat in zaken betreffende het intellectuele eigendom resp. arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

  advieswerk: ja

  sector: Advocatuur

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Vervullen van bestuurderstaken ikv beheer nalatenschap

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Raad van Toezicht houdt toezicht, vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur en geeft advies aan het College.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezichthouder, vicevoorzitter

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur, podia

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De raad van commissarissen houdt toezicht, vervult de werkgeversrol voor de statutaire directie en geeft advies aan de statutaire directie.

  advieswerk: ja

  sector: Woningcorporatie

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: rechter

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De raad van toezicht houdt toezicht in brede zin als bedoeld in artikel 2.7 van de Mediawet, vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur en geeft advies aan de raad van bestuur.

  advieswerk: ja

  sector: Publieke omroep

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Ledenraad is een adviesorgaan van de directie over ontwikkelingen in de stad en over toekenning van bijdragen uit het Coöperatiefonds aan sociale, duurzame en culturele projecten in de stad. (Vergadervergoeding)

  advieswerk: ja

  sector: Financiële sector

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De raad van commissarissen houdt toezicht, vervult de werkgeversrol voor de directie en geeft advies aan de directie.

  advieswerk: ja

  sector: Theatersector

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezichthouden

  advieswerk: ja

  sector: Auteursrechtorganisatie voor visuele makers

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezicht houden op (de uitvoering van) het beleid van de Stichting, het bevoegd gezag van het Vossius Gymnasium, Barlaeus Gymnasium, Stedelijk Gymnasium Haarlem, Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Gymnasium Felisenum en Gymnasium Bernrode.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Verhuur appartement aan familie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Hobby's

 • (live) muziek luisteren en maken, kunst/musea, film, theater en lezen

 


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

1809 dagen
(11 juni 2019 tot heden)