Mr. H.W. Vogels (VVD) 2

Rian Vogels (1970) is vanaf 13 juni 2023 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Contact: rian.vogels@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Deurne, 24 februari 1970
 • gehuwd te Haarlem, 19 mei 2001

 

kinderen

 • 1 zoon en 2 dochters

 

woonplaats

 • Heemstede, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Het hofje Codde is gesticht in 1608 en het hofje Van Beresteyn in 1688. Door verhuizing zijn de hofjes in 1969 samengevoegd op de huidige locatie bij de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem. Daar worden sindsdien 18 dames op leeftijd, dat wil zeggen ouder dan 60 jaar, gehuisvest rondom een prachtige binnentuin. Met de opbrengsten uit beleggingen wordt het hofje onderhouden en worden goede doelen ondersteund die zien op gezond oud worden. Drie katholieke echtparen vormen als college van regenten en regentessen het bestuur van de Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: .

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: .

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Korte termijn uitzendingen. De verkiezingswaarnemer observeert het verkiezingsproces en beoordeelt de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Sint Maartenskliniek is een gespecialiseerd ziekenhuis in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en het beleid van de Raad van Bestuur en de organisatie. De Raad van Toezicht is klankbord/adviseur en tegelijkertijd de werkgever van de Raad van Bestuur.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

afgesloten

 • beschrijving: Particulieren en micro-ondernemers die denken dat zij schade hebben door mijnbouw kunnen zich melden bij de landelijke Commissie Mijnbouwschade. De commissie doet onderzoek naar de oorzaak van de schade en geeft daarover onafhankelijk en deskundig advies. De mijnbouwonderneming moet dit advies volgen en de mijnbouwschade vergoeden.

  advieswerk: ja

  sector: Mijnbouw

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Integriteitskamer is een vast college van advies van de regering als bedoeld in artikel 79 van de Staatsregeling van Sint Maarten. Zij heeft als taak integriteit in de publieke sector te bevorderen. Gevraagd en ongevraagd geeft de Integriteitskamer advies en doet zij onderzoek naar vermeende misstanden in de publieke sector. Verder geeft de Integriteitskamer continu voorlichting om het bewustzijn over het belang van integriteit in de samenleving te versterken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: LMC biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs aan in Rotterdam. Binnen de 23 vestigingen met ruim 9000 leerlingen en 1200 medewerkers zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en het beleid van het College van Bestuur en de organisatie. De Raad van Toezicht is klankbord/adviseur en tegelijkertijd de werkgever van het College van Bestuur. Lid Raad van Toezicht per 19 april 2016, vicevoorzitter per 20 december 2017 en voorzitter per 1 september 2021.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Sint Willibord Gymnasium te Deurne

wetenschappelijk onderwijs

 • Bestuurskunde propedeuse en doctoraal I, Rijksuniversiteit Leiden
 • Nederlands civiel recht, Rijksuniversiteit Leiden
 • Internationaal recht, School of Law, University of Connecticut, Hartford, CT, Verenigde Staten
 • Summer School English Legal Methods, University of Cambridge, Verenigd Koninkrijk

post-academisch onderwijs

 • Grotius/Insolad, Radboud Universiteit te Nijmegen
 • Mediation voor juristen, ADR Instituut, Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: De Sint Maartenskliniek is een gespecialiseerd ziekenhuis in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en het beleid van de Raad van Bestuur en de organisatie. De Raad van Toezicht is klankbord/adviseur en tegelijkertijd de werkgever van de Raad van Bestuur.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Particulieren en micro-ondernemers die denken dat zij schade hebben door mijnbouw kunnen zich melden bij de landelijke Commissie Mijnbouwschade. De commissie doet onderzoek naar de oorzaak van de schade en geeft daarover onafhankelijk en deskundig advies. De mijnbouwonderneming moet dit advies volgen en de mijnbouwschade vergoeden.

  advieswerk: ja

  sector: Mijnbouw

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Integriteitskamer is een vast college van advies van de regering als bedoeld in artikel 79 van de Staatsregeling van Sint Maarten. Zij heeft als taak integriteit in de publieke sector te bevorderen. Gevraagd en ongevraagd geeft de Integriteitskamer advies en doet zij onderzoek naar vermeende misstanden in de publieke sector. Verder geeft de Integriteitskamer continu voorlichting om het bewustzijn over het belang van integriteit in de samenleving te versterken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: LMC biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs aan in Rotterdam. Binnen de 23 vestigingen met ruim 9000 leerlingen en 1200 medewerkers zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en het beleid van het College van Bestuur en de organisatie. De Raad van Toezicht is klankbord/adviseur en tegelijkertijd de werkgever van het College van Bestuur. Lid Raad van Toezicht per 19 april 2016, vicevoorzitter per 20 december 2017 en voorzitter per 1 september 2021.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Handel- en bestuursrecht

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Handel- en strafrecht

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Advocaat in zaken betreffende financieel recht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht en corporate litigation

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Advocaat in zaken betreffende transportrecht, huurrecht en faillissementsrecht

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Het hofje Codde is gesticht in 1608 en het hofje Van Beresteyn in 1688. Door verhuizing zijn de hofjes in 1969 samengevoegd op de huidige locatie bij de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem. Daar worden sindsdien 18 dames op leeftijd, dat wil zeggen ouder dan 60 jaar, gehuisvest rondom een prachtige binnentuin. Met de opbrengsten uit beleggingen wordt het hofje onderhouden en worden goede doelen ondersteund die zien op gezond oud worden. Drie katholieke echtparen vormen als college van regenten en regentessen het bestuur van de Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: .

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: .

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Korte termijn uitzendingen. De verkiezingswaarnemer observeert het verkiezingsproces en beoordeelt de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Stage in de advocatuur op Curacao

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Partijpolitieke functies

 • beschrijving: .

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: VVD-regio Kennemerland is een regionale samenwerking van negen VVD-afdelingen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: .

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: .

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: .

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

 • betaald door: Burgemeester Den Haag

  waarde: onbekend


Anciënniteit

376 dagen
(13 juni 2023 tot heden)