Stemgedrag Mr. J. Recourt (PvdA)Voor317Tegen60

 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19 (35.481)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen (35.499)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19 (35.464)
 • Voor
  7 juli 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (35.422)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35.063)
 • Voor
  7 juli 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportages (34.985, K)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34.985)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19 (35.460)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State n.a.v. de motie Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK 35.300 VI AQ)
 • Voor
  7 juli 2020 (Zonder stemmen)
  Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (35.344)
 • Voor
  7 juli 2020 (Zonder stemmen)
  Splitsing gemeente Haaren (35.345)
 • Voor
  6 juli 2020 (Zonder stemmen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.438)
 • Voor
  6 juli 2020 (Zonder stemmen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451)
 • Voor
  30 juni 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet elektronische publicaties (35.218)
 • Voor
  30 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van de Embryowet (35.173)
 • Voor
  30 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119))
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35.102)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (35.152)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wet versterken positie mbo-studenten (35.252)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Afschaffing rekentoets voortgezet onderwijs (35.357)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35.358)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wet franchise (35.392)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (35.402)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.442)
 • Voor
  30 juni 2020 (Zonder stemmen)
  Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)