Bröcker, W.L.J. 1

Willem Bröcker was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.


Anciënniteit

1463 dagen
(7 juni 2011 tot 9 juni 2015)