31.410

PKB Derde Structuurschema ElektriciteitsvoorzieningDeze Planologische Kernbeslissing (PKB) vormt deel 11 van het 3e Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III). Om in de groeiende nationale elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien is er ruimte nodig om elektriciteit op te wekken en te transporteren. Conform de aankondiging in de Nota Ruimte heeft het Kabinet een algehele herziening van het 2de Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV II) voorbereid.

In het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening doet het kabinet globale ruimtereserveringen voor vestigingsplaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking (vanaf 500 MW) en hoogspanningsverbindingen (vanaf 220 kV). Het SEV III vervangt daarmee het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening inclusief de eerste partiële herziening daarvan. Deze planologische kernbeslissingen (pkb’s) worden met deze SEV III pkb dan ook ingetrokken. De tweede herziening van het SEV II blijft echter gedeeltelijk van kracht en de derde en vierde partiële herziening van SEV II blijven geheel van kracht.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft de PKB op 7 juli 2009 voor kennisgeving aangenomen en de betrokken ministers daarover bij brief van 8 juli 2009PDF-document geïnformeerd.


Kerngegevens

ingediend

12 mei 2009

titel

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Documenten

4