Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Plenair Van Rooijen bij stemming motie Deregulering beoordeling arbeidsrelatiesVerslag van de vergadering van 2 februari 2016 (2015/2016 nr. 18)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 14.00 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Met de fractie van D66 betreuren wij dat een visie van het kabinet op de arbeidsmarkt ontbreekt en dat staatssecretaris Wiebes namens het kabinet een debat hierover vakkundig heeft afgehouden. Wij delen echter niet of onvoldoende de drie zorgen en overwegingen die aan het verzoek in de motie van D66 ten grondslag liggen om het wetsvoorstel aan te houden. Wij menen dat de fiscale faciliteiten heroverwogen moeten worden in het licht van de aanzuigende werking. Samen met D66 hadden wij het debat willen voeren over de arbeidsmarkt. Samen hebben wij dat tevergeefs geprobeerd. Het kabinet is weigerachtig gebleven op dit punt. Aanhouding van het voorstel is vanuit dat oogpunt dan ook helaas zinloos. Mijn fractie zal tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Van Rooijen. Er zijn geen andere stemverklaringen.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.