Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Plenair Duthler bij stemming motie Toezicht en tuchtrecht juridische beroepenVerslag van de vergadering van 6 december 2016 (2016/2017 nr. 10)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.49 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler (VVD):

Mevrouw de voorzitter. De minister heeft vorige week toegezegd het wetsvoorstel niet eerder in werking te laten treden dan 1 januari 2018. Daarmee wordt de inwerkingtreding uitgesteld en hebben de beroepsgroepen tijd om zich hierop voor te bereiden. De VVD-fractie is net als de D66-fractie benieuwd naar de in de motie genoemde beschouwing, maar vindt dat onvoldoende reden om het voorstel aan te houden en zal daarom tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.